Sioe Cwn Deuluol

 

Caniateir cŵn ar y cae, ond gofynnir yn garedig i chi eu cadw ar dennyn fer, ag edrych ar eu holau.

 

Rheolau

  1. Perchennog yn gyfrifol am ymddygiad a diogelwch ei anifeiliad tra yn y Sioe
  2. Anifeiliaid i fod mewn cawell holl amser y Sioe.
  3. Digon o fwyd a dðr ar gael trwy gydol y Sioe.
  4. Perchennog yn gyfrifol am les eu hanifail yn ystod y dydd.
  5. Perchennog yn gyfrifol fod lleoliad yr anifeiliaid yn cael ei adael yn lân

Os na fydd y rheolau uchod yn cael ei cadw, bydd y perchnogion yn gorfod gadael   y lleoliad.

Ni fydd Cymdeithas y Sioe yn gyfrifol am unrhyw ddigwyddiad yn lleoliad yr anifeiliaid.

Yr holl anifeiliaid i fod yn eu lle erbyn 1 o’r gloch ddiwrnod y sioe.

 Beirniadu yn cychwyn 1.15.

 Beirniadu gan staff o Bractis Wern Veterinary

 Cewch holi y beirniad am eich anifail diwrnod y sioe.

Dosbarth1:   Ci bach gorau  e.e. Maint Daeargi a llai.

Dosbarth 2:   Brid mwyaf ei faint  e.e. Labrador a mwy

Dosbarth 3:   Tywysydd gorau (14 oed ac iau)

Dosbarth 4:   Ci hynaf (7 oed a hŷn)

Dosbarth 5:   Tric gorau gan gi

Dosbarth 6:   Ci sydd yn edrych yn debyg i’w berchennog.

Dosbarth 7:   Ci blêr  (cydymaith gorau)

 

Bydd y dosbarthiadau hyn yn cael eu beirniadu gan y milfeddyg ar y cae.

Gellir cofrestru dosbarthiadau 1-7 ar ar y diwrnod.

Rhoddir rosetiau i’r 1af, 2il,3ydd  ymhob dosbarth.