Rheolau

RHEOLAU CYSTADLEUWYR.

 1. Dosbarthiadau Dechreuwyr. Dechreuwr yw rhywun nad yw wedi ennill gwobr gyntaf yn Sioe Rhuthun yn y gorffennol. Caiff dechreuwr gystadlu mewn unrhyw ddosbarth yn y Rhaglen.
 2. Mae angen Ffurflen Gystadlu a Thal Cystadlu gan bob cystadleuydd. Mae Ffurflenni Cystadlu plant yn rhad ac am ddim gan fod Cyngor Tref Rhuthun yn eu noddi. Anfoner pob ffurflen gystadlu at yr Ysgrifennydd erbyn y dydd Llun cyn y Sioe, ond gall dderbyn ffurflen hwyr dan amgylchiadau arbennig hyd at y dydd Gwener. Bydd platiau cardfwrdd ar gael os bydd angen
 3. Bydd yr Ocsiwn yn agored ar gyfer gosod arddangosiadau fore Sadwrn o 8.30 – 10.30. Gellir gosod Dosbarthiadau 1 – 5 nos Wener o 5 – 8 a bore Sadwrn 8.30 – 10.30. Rhaid i’r arddangoswyr adael y babell cyn y beirniadu am 10.30 –12.30. Dylai’r cystadleuwyr nodi’n ofalus y nifer o eitemau sydd angen ymhob cystadleuaeth gan beidio a chyflwyno mwy na llai o eitemau na’r gofyn.
 4. Bydd cardiau cystadleuwyr ar gael o fwrdd yr ysgrifennydd a dylid eu gosod (wyneb i lawr) o flaen/ar yr arddangosiad. Ni feirniedir unrhyw arddangosiad heb gerdyn.
 5. Darperir platiau papur os bydd angen i arddangoswyr, a bydd cawgiau gwyrdd ar fenthyg ar gyfer y blodau.
 6. Rhaid i bob arddangosiad garddwrol fod yn eiddo’r arddangoswr neu ei gyflogwr, ac wedi ei dyfu ganddo am o leiaf deufis cyn y sioe,ar wahan i’r adran gosod blodau.
 7. Gwaherddir symud yr arddangosiadau cyn 4.30 ar ddydd y sioe. Gellir gwerthu cynnyrch o 4.30 ymlaen.
 8. Telir y gwobrau ariannol o 3.30 ymlaen. Dylid dangos cardiau gwobrwyo fel prawf o hawl.
 9. Cyflwynir y Tlysau am 4.00 ar ddydd y sioe – os nad yw’r arddangoswr yn bresennol i dderbyn y wobr,caiff ei atal.
 10. Mae pob Tlws yn barhaol. Ni ellir eu hennill yn llwyr, a rhaid eu dychwelyd erbyn Gorffennaf 1af o’r flwyddyn yn dilyn y sioe.
 11. NID yw’r Gymdeithas yn gyfrifol am unrhyw golled/niwed a ddigwydd i eiddo neu arddangosiadau ar eu ffordd i, o, neu yn ystod y sioe.
 12. Rhaid i osodiadau blodau gael eu trefnu ar y safle oni nodir yn wahanol.
 13. Mae tal cystadlu ar gyfer pob un eitem yn y dosbarth.
 14. NI DDERBYNNIR CAIS NEWYDD I GYSTADLU AR DDYDD Y SIOE.