Rhaglenni

Bydd y rhaglenni 2017 ar gael yn fuan yn yr ysgolion ar busnesau isod

Ysgolion

Ysgol Pen Barras, Rhos St Borthyn, Rhewl, Llanfair DC,  Pentrecelyn, Llanbedr, Carreg Emlyn Clocaenog + Cyffylliog

Shopiau  yn Rhuthun ar cylch

‘Kings Hardware’, Stryd y Ffynnon

‘Post Office’,  Y Sgwar  

Leonardos Stryd y Ffynnon

Siop Pwllglas, Pwllglas

Wyn & Glyn, Stryd y Ffynnon

Bar Llaeth, Y Sgwar

Siop Nain, Stryd y Ffynnon

Siop Clawdd, Clawddnewydd

‘Ruthin Decor’, Stryd y Ffynnon

‘Just Right’, Stryd Clwyd 

Neuadd Marchnad, Stryd y Farchnad 

Siop Chips, Stryd Clwyd

Siop Papur, Stryd Clwyd

Myddleton on the Grill, Y Sgwar

Treasures, Stryd Ucha Clwyd 

Elfair, Stryd Clwyd 

Garej y Dyffryn , Ffordd Dinbych

Siop Iach, Stryd y Ffynnon

‘Fineline’, Stryd Clwyd 

 Llyfrgell Rhuthun

Jan’s Card Shop, Stryd y Ffynnon

 ‘Threads’

‘Seven Oaks’

‘Pet Shop’

J Jones Butchers, Stryd Clwyd

Canolfan Llanfwrog , Stryd Mwrog 

‘Army & Navy’, Stryd y Ffynnon

‘Reebes Dukes’, Stryd Mwrog 

Plas Meddyg Clinic, Ffordd yr Orsaf

‘Dentist’, Stryd y Farchnad

Siop y Fro, Clawddnewydd

Sian Lightfoot, Ysgrifennydd y Sioe

Pine Direct,

Mae Pwyllgor Sioe Blodau Rhuthun yn ddiolchgar i’r Ysgolion a Busnesau uchod am dosbarthu ein rhaglenni