Noddwyr

Mae amryw o gymdeithasau, grwpiau ac unigolion hael wedi cefnogi’r sioe mewn gwahanol ffyrdd. Gall fod yn ariannol (mae’r cefnogaeth yma bob amser yn dderbyniol) gall fod trwy noddi adran neu dosbarth unigol (hyn yn ehangu’r diddordeb yn y Sioe)neu gall fod trwy gynnig cymorth personol sydd mor angenheidriol i gynnal sioe.

Mae’r rhestr o noddwyr isod wedi ein cefnogi mewn un o’r dulliau uchod. Ynghyd a’r pwyllgor hoffwn ddiolch i bob un ohonynt, mae bob cyfraniad o unrhyw fath, boed fach neu fawr yn ein hysgogi i gadw’r sioe i fynd i’r dyfydol.

Rhaid cyfeirio at aelodau’r pwyllgor a’r holl waith maent yn ei wneud o’r dydd cyntaf wedi’r sioe hyd y sioe ganlynol y flwyddyn wedyn. Mae gennym hefyd griw o gefnogwyr a stiwardiaid selog sy’n gweithio’n galed ar ddydd y sioe. Gerthfawrogwn y cymorth parod hwn sy’n cyfrannu at rediad rhwydd a llwyddianus y sioe a byddwn yn ddiolchgar am unrhyw gynnig pellach i gefnogi’r pwyllgor.

 

Cyngor  Tref Rhuthun

Swayne Johnson

Tudor Jones, Cyfrifaduron Cennin

‘Dragon Tyres’

‘Touch of Class Laundry’

‘Kings Hardware’

Darren Millar

Steve Hughes ‘Signs’

‘Ruthin Farmers Auction’

Mr Adam

Mr Winstanley

Cefnogwyr ein Boreau Coffee, Siop a Raffles

Leonardo’s

Manorhaus

Myddleton Arms

Mr Huw Hilditch Roberts

‘Pine Direct’

‘Redstone Car Sales’

IT Williams & Co

Mr Huw Howatson

Sioe Cyffylliog a Bontuchel 

Mr & Mrs T Field

Mr & Mrs R Edwards

Mrs T MacCarter

‘Ruthin Rotary’

‘Fineline’

Tesco, Co-op, Costco and Morrisons

Wern Vets

Hywel Evans Dinbych

Connections Magazine

Neville Hughes

‘Hand Bell Ringers’ Bodelwyddan

BASC

Strand Catering

Clwb Rugby Rhuthun

Byddaf yn fodlon i ychwanegu  unrhyw enw – gymdeithasau, grwpiau neu unigolion i’r rhestr  uchod os medrwch ein helpu mewn unrhyw ffordd.