Hysbysebwyr

Rhestr o’r  Hysbysebwyr yn yr un trefn a’r rhaglen – 2017 

Mwy o fanylion am ein hysbysebwyr yn y rhaglen

Steve Mellor, Canolfan Atgyweirio Damweiniau  Ceir, Lon Parcwr   

‘Redstone Car Sales’, Lon Parcwr – Gwerthu Ceir

‘Dibleys Nurseries, Llanelidan, Streptocarpus’

Seven Oaks Garden Centre, Lon Parcwr – Canolfan Garddio

‘Touch of Class’, Stryd Mwrog – Golchdy dillad

‘Ruthin Wholefoods’, Stryd y Ffynnon –  Bwydydd Cyflawn Rhuthun

‘Harris Sports and Toys’, Stryd Clwyd  –  Siop Teganau Traddodiadol

‘Hideaway’, Stryd Clwyd –  Nwyddau Lledr

‘Wynnstay, Farm Suppliers’, Ffordd y Parc – Gwasanaethu y Cymru Wledig

White Bear Garage, Ffordd Wrecsam –  Modurdy

IT Williams & Co, Lon Parcwr –  ‘Skip and Container Hire and Sales’, ‘Office Furniture’

Powell, Market Street – Cyfrifydd Siartredig

Trefor Jones, Stryd Clwyd –  Dillad Dynion a Merched

Hairs and Graces, Stryd y Ffynnon – Trin gwallt

John Jones a’i Fab, Stryd Clwyd –  Cigydd teulu

‘Bartley’s Tyres’, Hen Lon Parcwr –  Modurdy  a cyflenwr teiars amaethyddol a masnachol

Hill & Roberts, Tan y Castell –  Cyfrifydd Siartredig

‘Maxxis Dragon Tyres Service’, Stryd Mwrog –  Arbennigwr Teiars 

RM Jones, Lon Parcwr, Cynhyrchwr Gwaith Coed

EG Roberts, Anchor Garage – Modurdy  & ‘MOT’

Llewellyn Jones, Stryd Clwyd, -Cyfreithwyr

‘The Handyman’, Birch House – Gwasanaeth cynnal a chadw  o gwmpas y cartref.

Gunn JCB, Lon Parcwr –  ‘JCB Excavators’

Morgans of Ruthin, Lon Parcwr – Cyflenwr nwyddau Adeiladu, Garddio ac Amaeth

New Shoots, Ruthin – Gwasanaeth adgyweirio Gerddi.

RPC, Quarry Fields – ‘Concrete Solutions’

Alton Murphy, Sgwar Sant Pedr – ‘Optometrists’

Patchwork Pate, Llys Parcwr, Ffactri bwyd a siop

Aerial Electrics, Lon Parcwr –  Gwasanaeth trydaniaeth 

Vale Carpets, Stryd y Ffynnon – Carpedi

Hesketh Blinds, Stryd y Ffynnon – ‘Blinds’ ffenestri

Clwyd Army and Navy Stores, Stryd y Ffynnon – Gwisgoedd a offer i campio  a mwynhau yr awyr iach

David Weyman, Llandyrnog –  cynnal a chadw coed

Ruthin Decor, Stryd y Ffynnon  – Cyflenwr nwyddau cynnal a chadw cartref

Swayne Johnson, Stryd Llanrhydd  – Cyfreithwyr

Ruthin Craft Centre, Ffordd y Parc,  Canolfan Celf

W&G Jones x2, Stryd Ffynnon –  Cigydd Teulu a Cafe

MWS, Lon Parcwr  – Cyflenwr offer glanhau

Chilly Cow, Llanychan – Hufen Ia Cymraeg

Steve Hughes, Lon Parcwr – pob math o arwyddion

JT Williams, Lon Cae Brics –  Arbennigwyr yn Peiriannau Garddio

Tommy’s, Stryd Clwyd  – Trin Gwallt

Darren Millar AM/AC, Abergele, –  Ceidwadwyr Cymraeg

King’s, Stryd y Ffynnon – Cyflenwr nwyddau cartref

Valley Arms, Ffordd y Parc – Cyflenwr offer saethu

Llyr Gruffydd, Hen Lon Parcwr –  Plaid Cymru

Prints n Plains Interiors, Granary Courtyard – Cyflenwr defnydd

Connection, Stryd y Ffynnon – Cylchgrawn lleol

Automark, Lon Parcwr  – Modurdy

Ruthin Castle & Spa, Stryd y Castell –  Gwesty