Gwybodaeth

 

SIOE FLODAU RHUTHUN  2018

Mae Sioe Flodau Rhuthun yn cychwyn am hanner dydd ar Dydd Sadwrn, Awst 18fed, 2018 yn yr Ocsiwn Anifeiliaid, Ffordd Dinbych, Rhuthun LL15 1PB
Sioe deuluol traddodiadol

Gatiau yn agor am hanner dydd

Parcio ceir am ddim

Pris Mynediad
Oedolion – £5
Ticed Teulu (2 oedolyn & 2 plentyn) – £10
Plentyn ychwanegol – £1
 
 

AMSERLEN ADLONIANT  

11:30y.b.               SIOE CEFFYLAU
12y.b.                      DYNION YR HWYALLT
12:30y.b.               NEUADD ARDDANGOS AR AGOR
                                    ADAR YSGLYFAETHUS (NODDWYD GAN JONES                                                                                                                                          BROS.)
1:00y.p.                  JAZZ DUO
                                     MR BIMBAMBOOZLE
                                    DYNION YR HWYALLT
1:30y.p.                   CÔR Y  PORTHMYN 
                                     KON-KI-DO KARATE       
2:00y.p.                  MEGAN FFLUR TELYNORES
                                    SIOE CWN ANWES  (Caniateir cwn ar y cae, ond       gofynnir yn garedig i chi eu cadw ar dennyn fer, ag edrych ar ei holau)
2:30y.p.                ADAR YSGLYFAETHUS( NODDWYD GAN  JONES                                                                                                                                         BROS.)
                                   JAZZ DUO
3:00y.p.                 MEGAN FFLUR TELYNORES
                                   MR BIMBAMBOOZLE
                                   KON-KI-DO KARATE     
 3:30y.p.               GORYMDAITH O CEIR CLASUROL, TRYCIAU A                                                                                                                          TRACTORAU
                                   CÔR Y  PORTHMYN 
 4:00y.p.               GWISG FFANSI
4:30y.p.                CYFLWYNO Y GWOBRWYON
 
Bydd yr HANDBELL RINGERS yn perfformio wrth yr Cafeteria  trwy y prynhawn