Gwybodaeth

SIOE FLODAU RHUTHUN  2019

Mae Sioe Flodau Rhuthun yn cychwyn am hanner dydd ar Dydd Sadwrn, Awst 17eg, 2019 yn yr Ocsiwn Anifeiliaid, Ffordd Dinbych, Rhuthun LL15 1PB
Sioe deuluol traddodiadol

Gatiau yn agor am hanner dydd

Parcio ceir am ddim

Pris Mynediad
Oedolion – £5
Ticed Teulu (2 oedolyn & 2 plentyn) – £10
Plentyn ychwanegol – £1