Gwaith Llaw a Cynnyrch Cartref

GWAITH LLAW (Noddwyd gan Cefyn Burgess)

100. Gorchudd clustog.

101. Gwau rhwymyn i’w gyffwrdd, ar gyfer rhai sy’n dioddef o ddementia.

102. Cerdyn cyfarch ar gyfer babi newydd-anedig.

103. Dwy fedr neu fwy o bynting ar gyfer ystafell babi.

104. Clytio athrwsio – eitem newydd o hen eitem. Nodwch ffynhonnell y gwreiddiol os gwelwch yn dda

105. Eitem yn cynnwys croesbwyth – dim mwy na maint A4.

106. Calendr Adfent – unrhyw gyfrwng.

107. Gorchudd ar gyfer ffȏn symudol – unrhyw gyfrwng.

Ni ddylid cyflwyno unrhyw beth a ddangoswyd yn Sioe Rhuthun yn y gorffennol.
Ffi ymgeisio ymhob dosbarth — 30c.
Gwobr laf-£3, 2il-£2, 3ydd-£1.
 
Cyffaith (Noddwyd gan Naturally Ethical)

110. Jar o gatwad – unrhyw fath.

111. Jar o gatwad ffa gwyrdd.

112. Jar o jam – unrhyw fath o aeron.

113. Jar o jam cyrens.

114. Jar o farmalêd lemwn a leim.

115. Jar o geuled lemwn.

116.  Potel o wirodlyn ffrwyth

Pobi

117. Teisen siocled wedi ei harddurno – y top yn unig. I’w thorri.

118.  Paflofa wedi ei llenwi.

119. Tarten gwstard ŵy.

120. Teisen drisi lemwn.

121. Swper i un, yn cynnwys caws.

122. 5 “spring roll”.

123. Cystadleuaeth i’r merched. Te prynhawn i ddau. (Gwobr – potel o sieri).

124. Cystadleuaeth i’r dynion. Tarten Afal. (Gwobr – potel o wisgi).

Noddwyd gan Vale Carpets
 
Ffi ymgeisio ym mhob dosbarth – 30c. Gwobr 1af – £3, 2il – £2, 3ydd – £1.

Awgrymiadau ar gyfer Pobi a Phreserfio

Pobi
 
Mae tarten afal yn cynnwys haenen o grwst ar blât, gyda haenen o ffrwyth a chrwst ar y top.
Mae Teisen Fictoria yn cynnwys dwy gacen sbwng gyda haenen o lenwad (jam mafon fel arfer) a siwgr castor ar y top.
 
Preserfio
 
Peidiwch a defnyddio jariau gydag enwau ar y jar neu’r caead.

Dylid llenwi jar jam, jeli neu farmaled reit i’r top, ond gyda phicl neu gyffaith dylid gadael gadael ychydig o le ar ben y jar.
Dylid gosod labeli yn daclus ar ochr y jar.
Dylai’r label gynnwys y math o gyffaith, y prif ffrwyth a ddefnyddir a’r dyddiad yn llawn.
Dylid cynnwys gwybodaeth am unrhyw sbeisiau poeth ar y label
Ni ddylid gorchuddio ceuled Lemon neu oren gyda gorchudd solid.
Dylid defnyddio gorchudd seloffen a disgiau cwyrog.
Dylid gorchuddio catwad a phicls gyda chaead solid, ar gyfer finegr.
Mae cadw catwad am o leiaf ddau fis yn gwella’r blas.