Gwaith Llaw a Cynnyrch Cartref

 GWAITH  LLAW

 1. Rholyn gwrth-ddrafft.
 2. Bwtis wedi eu gwau.
 3. Dilledyn i gynhesu eich dwylo,eich traed neu eich gwddf.
 4. Cerdyn cyfarch ar gyfer Diwrnod Priodas – unrhyw gyfrwng neu  faint,
 5. Tegan meddal – unrhyw gyfrwng.
 6. Clytio a thrwsio – eitem newydd o hen eitem. Nodwch ffynhonell y greiddol, os gwelwch yn dda.
 7. Eitem yn cynnwys gwaith tapestri neu ganfas.
 8. Dwy fedr neu fwy o Bynting Priodas.
 9. Eitem o wneuthuriad ffelt sydd wedi ei wneud a llaw.
 10. Eitem yn cynnwys gwaith appliqué neu glytwaith

Ni ddylid cyflwyno unrhyw beth a ddangoswyd yn Sioe Rhuthun yn y gorffennol.

Ffi ymgeisio ymhob dosbarth — 30c.

Gwobr laf-£3, 2il-£2, 3ydd-£1.

Cyffaith

 1. Jar o gatwad – unrhyw fath
 2. Jar o gatwad gwsberins
 3. Jar o jam mefus.
 4. Jar o jam ffrwyth garregog
 5. Jar o farmaled grawnffrwyth.
 6. Jar o geuled lemwn
 7. Potel o wirodlwn ffrwyth

 

Pobi 

 1.  Teisen siocled blaen
 2.   5 Muffin
 3.   Tarten ffrwyth
 4.  5 bisged frau.
 5.   Quiche
 6.  5 Rholyn selsig
 7.  Cystadleuaeth i’r Merched – teisen penblwydd wedi ei haddurno.   Gwobr – potel o sherry. Noddwyd gan Thelma McCarter).
 8.  Cystadleuaeth i’r dynion – bara brith (Gwobr – potel o chwisgi). Noddwyd gan Vale Carpets.

Ffi ymgeisio ym mhob dosbarth – 30c.   Gwobr 1af-£3, 2il -£2, 3ydd -£1.

 

 

Pobi

Mae tarten afal yn cynnwys  haenen o grwst ar blât, gyda haenen o ffrwyth a chrwst ar y top.

Mae Teisen Fictoria yn cynnwys dwy gacen sbwng gyda haenen o lenwad (jam mafon fel arfer) a siwgr castor ar y top.

Preserfio

Peidiwch a defnyddio jariau gydag enwau ar y botel neu’r caead.

Dylid llenwi  jar jam, jeli neu farmaled  reit i’r top., ond gyda phicl neu gyffaith dylid gadael gadael ychydig o le ar ben y jar.

Dylid gosod labeli yn daclus ar ochr y jar.

Dylai’r label gynnwys y math o gyffaith, y prif ffrwyth a ddefnyddir a’r dyddiad yn llawn.

Dylid cynnwys gwybodaeth am unrhyw sbeisiau poeth ar y label

Ni ddylid gorchuddio ceuled Lemon neu oren gyda gorchudd solid.

Dylid defnyddio gorchudd seloffen a disgiau cwyrog.

Dylid gorchuddio catwad a phicls gyda chaead solid, ar gyfer finegr.

Mae cadw catwad am o leiaf ddau fis yn gwella’r blas.