Gosod Blodau

Dosbarthiadau Gosod Blodau 2019

I’w beirniadu gan Sheila Henri
 
Teitl Cyffredinol – “Chwedlau a Hud Cymru”
 
Dosbarth 1. “Pedestal ar gyfer Gwledd Ganoloesol”.
Trefniant pedestal addas ar gyfer Neauadd Wledd Ganoloesol gydag ail drefniant ar y gwaelod, caniateir defnyddio ffabrig os dymunir. 120 cm o led x 120cm o hyd, dim cyfyngu ar yr uchder.
 
Dosbarth 2. “Chwedlau Cymru”.
Trefniant yn portreaudu un o Chwedlau Cymru, 60cm x 60cm, dim cyfyngiad ar yr uchder. Dylid gosod cerdyn bychan gyda teitl y chwedi ac amlinelliad byr o’r stori ger y trefniant.
 
Dosbarth 3. “Y Canoloesoedd Goleuedig”
Trefniant tal o wyrddni yn unig gyda channwyll mewn daliwr ar gyfer Bwrdd Gwledd Ganoloesol. 60cm o led x 60cm o hyd
 
Dosbarth 4. “Tywysoges Ryfelgar”
Torch neu Benwisg ar gyfer Tywyoges Ryfelgar – rhaid iddo fod yn wisgadwy.
 
Dosbarth 5. “Brenhines y Tylwyth Teg”
Gan ddefnyddio blodau ag arogl melys neu/berlysiau crewch drefniant ar gyfer’ boudoi’r Brenhines y Tylwyth Teg. Darperir bwrdd cardiau

ADRAN DECHREUWYR

Dosbarth 6. “Ogof Myrddin”
Trefniant syml ond cyfoes, gan ddefnyddio pum neu saith blodyn a pheth gwyrddni, gyda Llechen Gymraeg I addurno “Ogof Myrddin” 40cm o led x 40cm o hyd.
 
Dosbarth 7. “Bedd Gelert”
Trefniant addas I’w osod ger bedd Gelert, ci’r Tywysog Llywelyn.
 
Rhaid i bob ymgais fod yn waith y cystadleuydd yn unig. Ffurflenni cystadlu ar gael yn y rhaglen Rhaid gosod y blodau rhwng 5p.m a 8p.m. nos Wener neu rhwng 8.30a.m. a 10.30a.m bore Sadwrn. Ffi cystadlu ymhob dosbarth 50c.
 
Gwobrau – Dosbarth 1 – 1af – £30.00, 2il – £20.00, 3ydd – £10.00
Dosbarth 2,3,4,5,6 a 7 – 1af – £10.00, 2il – £5.00, 3ydd – £3.00
Dosbarth 1 noddwyd gan Bartleys Tyres
Dosbarth 6 noddwyd gan Morfudd a Menna Jones
Dosbarth 7 noddwyd gan Mr and Mrs Trevor Field