Gerddi/Alotiadau

GARDDWYR  RHUTHUN

CYSTADLEUAETH AM YR ARDD GORAU YN RHUTHUN 2018

 NODDIR GAN
CYNGOR TREF RHUTHUN 
GWOBRAU
1af : £20 plus a THARIAN/CWPAN
2il: £10         3ydd : £5

Nid oes tâl cystadlu ond rhaid anfon eich enw a’ch cyfeiriad, cyn 20fed Gorffennaf, 2018,  trwy ebost i les.starling@boyns.net  neu ffonio  01824 710248.

Cofiwch roi manylion sut i gyrraedd eich cartref

Beirniadir yn ystod wythnos olaf yn Gorffennaf a dechrau Mis Awst

Cyhoeddir yr ennillwyr a chyflwynir gwobrau yn ystod y Sioe, 

 

 ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

 GERDDI GWLADOL RHUTHUN

CYSTADLEUAETH GARDD GORAU

A yw eich gardd y tu allan i ffiniau dref Rhuthun 
ond o fewn 3.5 milltir i ganol y dre? 
Noddir gan Pwyllgor Sioe Rhuthun
GWOBRAU                              1af  – £20   a Tharian/ Cwpan              2ail – £10 
3ydd –  £5

Nid oes tâl cystadlu ond rhaid anfon eich enw a’ch cyfeiriad, cyn 20fed Gorffennaf, 2018,  trwy ebost i les.starling@boyns.net  neu ffonio  01824 710248.

Cofiwch roi manylion sut i gyrraedd eich gardd.

Beirniadir yn ystod wythnos olaf yn Gorffennaf a dechrau Mis Awst

Cyhoeddir yr ennillwyr a chyflwynir gwobrau yn ystod y Sioe

         

 ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

ALOTIAD GORAU RHUTHUN AR ARDAL 2018

NODDIR GAN SWAYNE JOHNSON SOLICITORS/CYFREITHWYR
  GWOBRAU      1af –   £20 a THARIAN/CWPAN                                                                   2il:  £10                                                                                                                       3ydd :  £5
 

Nid oes tâl cystadlu ond rhaid anfon eich enw a’ch cyfeiriad, cyn 20fed Gorffennaf, 2018,  trwy ebost i les.starling@boyns.net  neu ffonio  01824 710248.

 Beirniadir yn ystod wythnos olaf  mis Gorffennaf a dechrau  mis Awst

Cyhoeddir yr ennillwyr a chyflwynir gwobrau yn ystod y Sioe,.
 

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ 

YSGOLION ARDAL RHUTHUN 

GWOBRWYIR  YR YSGOL BLE MAE’R DISGYBLION WEDI CYMERYD RHAN FLAENLLAW YN DATBLYGIAD ARDD YR YSGOL

 A yw eich ysgol o fewn 5 milltir i ganol  dre Rhuthun?  Os oes unrhyw amheuaeth gwnewch ymholiadau. 

Nid oes tâl cystadlu ond rhaid anfon eich enw a’ch cyfeiriad, cyn 9fed Gorffennaf, 2018,  trwy ebost i les.starling@boyns.net  neu ffonio  01824 710248.

Gall datblygu a gwella rhan o amgylchedd yr ysgol olygu basgedi crôg, llyn, gardd wyllt, llenwi potiau neu tyfu llysiau – efallai ar gyfer cegin yr ysgol. Sut  mae’r plant wedi defnyddio natur i wella eu hamgylch fyd personol a naturiol.
Noddir gan  Dragon Tyres Rhuthun
PRIZES            1af  –  £20 a Tystysgrif 
                                         2il –  £10 
                                                    3ydd  –  £5
Beirniadir ar Dydd Llun Gorffennaf 16eg

Cyhoeddir yr ennillwyr a chyflwynir gwobrau yn ystod y Sioe

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦