Ffotograffiaeth

ADRAN FFOTOGRAFFIAETH. Noddir gan Aerial Electrics
DOSBARTHIADAU IAU – hyd at, gan gynnwys 18 oed

190. “Anifeiliaid” – gall gynnwys anifeiliaid anwes, bywyd gwyllt, neu unrhyw anifail o ddewis.

191. “Afon yn rhaeadru”

Dim tâl cofrestru i’r adran iau
Bydd y beirniad yn dewis ei hoff lun o ddosbarthiadau 190, 191, i dderbyn gwobr ychwanegol.
Bydd Aerial Electrics yn noddi gwobr o £10 am y gwaith gorau yn y ddau ddosbarth
Gwobrau ……………. 1af – £3, 2il – £2, 3ydd – £1.

ADRAN OEDOLION. Gwobrau – 1af £3, 2il £2, 3ydd – £1

192. “Gwên”.

193. “Cuddiedig”

194. “Ar y Strydoedd” – ffotograffiaeth stryd.

Tâl cofestru yn 30c. am bob ymgais ymhob dosbarth.
Yn ychwanegol bydd y beirniad yn dewis ei un hoff lun o ddosbarthiadau 192, 193 a 194 am wobr roddedig o £20 gan Aerial Electrics
Ail orau – Pecyn o bapur ffotograffiaeth rhoddedig gan Fineline, Rhuthun.

Gwybodaeth defnyddiol—dylai maint y llun fod o leia 7″x5″ a dim mwy na 12”x10”. Gofynnir i’r print gael ei fowntio ar gerdyn, fel y gall y beirniad afael ynddo’n ddiogel. Os oes unrhyw gwestiynau cyn diwrnod y sioe, yna cysyllter gyda’r Cadeirydd am gyngor.