Ffotograffiaeth

 DOSBARTHIADAU IAU -hyd at 18 oed.

190. “Yn y goedwig” 

191. “Adlewyrchiadau”

Dim tâl cofrestri i’r adran iau

Bydd Patchwork Pate yn noddi a rhoddir taleb o £10 i’r gwaith gorau yn y ddau dosbarth. 

Gwobrau ……………. 1af – £3, 2il – £2, 3ydd – £1.

ADRAN OEDOLION.

192. “Yn y Nos”.

193. “Dwr Symudol”

194. “9-5”

Tal mynediad I oedolion – 30c. am bob ymgais.

Gwobr am y nifer mwyaf o bwyntiau – bydd Patchwork Pate yn noddi gyda am £20 

Ail – Papur Ffotograffiaeth gan Fineline, Ruthin.

Gwybodaeth ddefnyddiol – dylai maint y llun fod o leia 7″x5″ a dim mwy na 12″x10″

Gofynnir i’r print gael ei fowntio ar gerdyn, fel gaiff y  beirniad afael ynddo yn ddiogel. Os oes unrhyw gwestiynau cyn ddiwrnod y sioe, yna cysyllter gyda’r Cadeirydd am gyngor.