Ffansi Dress

CYSTADLEUAETH GWISG FFANSI
 
I’w gynnal am 2:30.
Y thema fydd “Chwedlau a Hud Cymru”.
Dosbarth 1 – dan 7 oed.
Dosbarth 2 – 7oed – 11eg oed