Ffansi Dress

Cystadlaethau Gwisg Ffansi 

I’w  gynnal am 4 o’r gloch.

Y thema fydd “Eich hoff gymeriad o lyfr,ffilm,sioe gerdd neu gomic.

Dosbarth 1 – dan 7 oed.

Dosbarth 2 – 7oed – 11eg oed