Dosbarthiadau Mel

  1.  Dwy jar 454g.((1pwys) o fêl hilif.
  2.  Dwy jar 454g.(1pwys) o fel hufennog.
  3.  Un botel o fedd mewn potel win glir a chorcyn cantelog.
  4.  Cacen fêl ffrwythau (gan ddefnyddio eich riset, eich hun gan nodi’r cynhwysion).
  5.  5 Fisgeden fêl a cheirch gan ddefnyddio eich riset, eich hun gan nodi’r cynhwysion.

Tal – 30c yr ymgais.

Gwobrau 200 – 204    1af-  £3  2il-   £2  3ydd-  £1

RHEOLAU’R ADRAN FÊL

1  Rhaid i bob eitem a ddangosir fod yn eiddo  gwirioneddol yr ymgeisydd a rhaid  i’r holl fêl fod wedi ei gasglu yn y ffordd naturiol gan wenyn yr ymgeisydd.

 2. Rhaid dangos mêl wedi el botelu mewn jariau 1pwys clir, math B.S.I, a chaead troad safonol. Derbynnir caeadau plaen, tun neu lliw aur yn unig. Ni ddylai bwlch aer fod yn weladwy dan y caead.

3. Rhaid dangos medd mewn poteli gwydr plaen, clir, di-liw, crwn maint a siap tebyg i botel win gyffredin, heb enwau, addurniadau na ffliwtiau.