Dosbarthiadau Mel

DOSBARTHIADAU MÊL.
 
200. Dwy jar 454g.((1pwys) o fêl hilif.
201. Dwy jar 454g.(1pwys) o fel hufennog.
202. Un botel o fedd mewn potel win glir a chorcyn cantelog.
203. Cacen fêl ffrwythau (gan ddefnyddio eich riset, eich hun gan nodi’r cynhwysion).
204. 5 fisgeden fêl a cheirch gan ddefnyddio eich riset, eich hun gan nodi’r cynhwysion.
 
Tal – 30c yr ymgais.
Gwobrau 200 – 204 1af – £3 2il – £2 3ydd – £1

RHEOLAU’R ADRAN FÊL.

  1. Rhaid i bob eitem a ddangosir fod yn eiddo gwirioneddol yr ymgeisydd a rhaid i’r holl fêl fod wedi ei gasglu yn y ffordd naturiol gan wenyn yr ymgeisydd.
  2. Rhaid dangos mêl wedi el botelu mewn jariau 1pwys clir, math B.S.I, a chaead troad safonol.
    Derbynnir caeadau plaen, tun neu lliw aur yn unig.
    Ni ddylai bwlch aer fod yn weladwy dan y caead.
  3. Rhaid dangos medd mewn poteli gwydr plaen, clir, di-liw, crwn maint a siap tebyg i botel win
    gyffredin, heb enwau, addurniadau na ffliwtiau.