Dosbarth Ieuenctid

ADRAN A – 4 oed ac iau.

150. Llun enfys wedi peintio.

151. Gwnewch eich blaen lythrennau mewn tywod gan defnyddio e.e. Botymau neu gregyn.

152. Lliwio’r llun y Pry  yn y rhaglen. (Tudalen18)

ADRAN B – Blwyddyn 1,2&3

153. Gwnewch lun o’ch cartref.

154.  Gwnewch eich enw mewn pasta –( maint A4).

155. Lliwiwch llun y Pili-Pala yn y rhaglen.(Tudalen 20)

156. Addurnwch carreg

ADRAN C –Blwyddyn 4,5 & 6.

157. Lliwiwch y Patrwm yn y rhaglen.(Tudalen 21)

158. Gwnewch fraslun pensil o gerbyd.

159. Eitem o emwaith – unrhyw gyfrwng.

160. Gwneud ac addurno 3 cacen “rice crispie”.

161. Casgliad o flodau mewn llestr.

ADRAN D – Blwyddyn 7 – 11

162,  Casgliad o flodau mewn jwg.

163. Disgled o basta ar gyfer un person.

164. Llenwch focs matsys gyda nifer fawr o eitemau a’u rhestru.

165. Eitem o emwaith gan ddefnyddio fferins.

 

NODDWYD GAN  GYNGOR TREF RHUTHUN

Tâl mynediad am ddim.

Gwobr laf-£3, ail – £2, 3ydd – £1.