Dosbarth Ieuenctid

Adran y Plant  (Noddwyd gan Cyngor Tref Rhuthun a James Carroll)
4 oed ac iau.

150. Argraffu hefo taten.

151. Prif lythrennau eich enw mewn unrhyw gyfrwng e.e. pasta, fferins, botymau etc.

152. Lliwio’r llun yn y rhaglan.

Blwyddyn 1 & 2.

153. Llunio wyneb ar blât papur mawr

154. Eich enw mewn unrhyw gyfrwng e, botymau, cregyn, hadau, pasta etc

155. Lliwio’r llun yn y rhaglen.

 Blwyddyn 3 & 4. 

156. Llunio model o Lego. Maint dim mwy nag un droedfedd sgwar (30cm x30cm). Dim cyfyngu ar yr
uchder.

157. 3 bisged. “rocky road”.

158. Lliwio’r llun yn y rhaglen.

Blwyddyn 5 &6

159. Pizza bychan.

160. “Selffi” doniol.

161. Gwisgwch lwy bren fel eich hoff gymeriad.

Blwyddyn 7 – 11

162. 5 “flapjack.

163. Llenwch diwb Smarties bychan, hefo eitemau sydd a’u henwau’n dechrau hefo’r llythyren S.
Rhestrwch yr eitemau.

164. Gwnewch fodel o greadur arall – fydol.
 
Noddir y Dosbarthiadau plant gan Gyngor Tref Rhuthun.
 
Tâl mynediad am ddim.
 
Gwobr laf-£3, ail – £2, 3ydd – £1