Dosbarthiadau Dechreuwyr/Agored

DOSBARTHIADAU  DECHREUWYR

  1. Cawg o flodau wedi eu torri.
  2. Planhigyn pot,blodeuog neu ddeiliog.

 

DOSBARTHIADAU  AGORED

  1. Cawg o bys per 12 coesyn — dim mwy na 2 droedfedd 60cm sgwâr.

23. Cawg o Dahlia cactws bach/cactws rhannol,4 i 6 modfedd/10 i 15cm mewn diamedr.

24. Cawg o 3 Dahlia bychan addurniadol,4 i 6 modfedd mewn diamedr.

25. Cawg o 3 Dahlia o fath gwahanol.

26. Bowlen o ddim llai na 12 blodyn o ddathlia cymysg

27. Fâs o bum blodyn Pom-Pom dahlia

28.  Cawg  o 3 Gladioli,gwahanol

 

29.  Un blodyn Tri lliw ar ddeg

30. Cawg o Rosynnau cymysg wedi eu torri.

31. Rhosyn mewn cawg,ynghyd a’r enw.

32. Bowlen o flodau’n arnofio,maint y fowlen — 10 modfedd/25cm ar y mwyaf.

33. Cawg o flodau Blynyddol wedi ei torri.

34. Cawg o flodau herbaceous wedi eu torri.

35. 6 Gold Ffrengig ar fwrdd nad yw’n fwy na 12 modfedd/30cm.

36. Planhigyn Pot i’w feirniadu am ei ddeiliant yn unig – pot maint 7 modfedd / 18cm ar y mwyaf.

37. Planhigyn mewn pot maint 7 modfedd/18cm  ar y mwyaf.

38. 3 math gwahanol o Blanhigyn Pot Blodeuog mewn potiau dim mwy na 6 modfedd/15cm .

39. 1 planhigyn Fuschia mewn pot maint 7 modfedd/18cm.

40. Planhigyn Mynawyd y Bugail mewn pot dim mwy o faint na 7 modfedd/18cm.

41. Cactws neu blanhigyn suddion mewn cynhwysydd addas.

42. Un Basged Grog o faint 16 modfedd/40cm ar y mwyaf— yr arddangoswr i ddod a bachyn a chadwyn ei hun.

43. Blwch ffenest o faint dim mwy na 3tr. o hyd x 9 modfedd o led x l2 modfedd o uchder, neu gynhwysydd patio ar gyfer tyfu planhigion ddim mwy na 16 modfedd diamedr.

 

Ffi cystadlu 20—43,  30c.

Gwobr dosbarth 20—41   1af-  £3,  2il-  £2,  3ydd-  £1

Gwobr dosbarth 23 a 43    1af-  £6,  2il-  £4,  3ydd-   £2

 

Noddwyd yr adran gan Trefor Jones, Rhuthun a  Caernarfon