Dosbarthiadau Dechreuwyr/Agored

DOSBARTHIADAU AGORED

20. 6 Aster unrhyw fath

21. Cawg o fflocs, 3 coesyn yn y cawg

22. Cawg o bys per 12 coesyn — dim mwy na 2 droedfedd 60cm sgwâr.

23. Cawg o Dahlia cactws bach/cactws rhannol, 4 i 6 modfedd/10 i 15cm mewn diamedr.

24. Cawg o 3 Dahlia bychan addurniadol, 4 i 6 modfedd/10 i 15cm mewn diamedr.

25. Cawg o 3 Dahlia o fath gwahanol.

26. Bowlen o ddim llai na 12 blodyn o ddahlia cymysg

27. Fâs o bum blodyn Pom-Pom ddahlia

28. Cawg o 3 Gladioli, gwahanol.

29. Un blodyn Tri lliw ar ddeg

30. Cawg o Rosynnau cymysg wedi eu torri.

31. Rhosyn mewn cawg, ynghyd a’r enw.

32. Bowlen o flodau’n arnofio, maint y fowlen — 10 modfedd/25cm ar y mwyaf.

33. Cawg o flodau Blynyddol wedi eu torri.

34. Cawg o flodau herbaceous wedi eu torri.

35. 6 Gold Ffrengig ar fwrdd nad yw’n fwy na 12 modfedd/30cm.

36. Planhigyn Pot i’w feimiadu am ei ddeiliant yn unig – pot maint 7 modfedd / 18cm ar y mwyaf.

37. Planhigyn mewn pot maint 7 modfedd/18cm ar y mwyaf.

38. 3 math gwahanol o Blanhigyn Pot Blodeuog mewn potiau dim mwy na 7 modfedd/18cm.

39. 1 planhigyn Fuschia mewn pot maint 7 modfedd/18cm.

40. Planhigyn Mynawyd y Bugail mewn pot dim mwy o faint na 7 modfedd/18cm.

41. Cactws neu blanhigyn suddion mewn cynhwysydd addas.

42. Un Basged Grog o faint 16 modfedd/40cm ar y mwyaf— yr arddangoswr i ddod a bachyn a chadwyn ei hun.

43. Blwch ffenest o faint dim mwy na 3tr. o hyd x 9 mod.o led x l2mod.o uchder, neu gynhwysydd patio ar gyfer tyfu planhigion ddim mwy na 16 modfedd diamedr.

 
Ffi cystadlu 20 – 43, 30c.
Gwobr dosbarth 20 – 41 1af-£3, 2il-£2, 3ydd-£1
Gwobr dosbarth 42 a 43 1af-£6, 2il-£4, 3ydd-£2