Dofnedod

ADRAN DOFEDNOD 2019. – Ffurflen Gystadlu i mewn erbyn Awst 12fed
 
A 3 ŵy brown
B 3 ŵy gwyn
C 3 ŵy Chwaden
D Wy gorau wedi ei addurno.
 
Ffi cystadlu — 30c pob dosbarth. Rosetiau i’r buddugwyr.
Ffurflen Gystadlu – i
Mrs Sue Starling, Tyddyn Bach, Bontuchel, Ruthin LL15 2DG
Tel: 01824 710248
 
 Please State “Poultry Show” on envelope.