Dofnedod

 
Oherwydd y problemau gydag ieir eleni penderfynodd y pwyllgor dim i gael dosbarthau ieir ond bydd y dosbarthau wyau yn dal ei gael ei chynnal
 
A     3 wy brown
B   3 wy gwyn
C     3 wy  Chwaden
D     Wy gorau wedi ei addurno.

 

Ffi cystadlu — 30c pob dosbarth.   1af  –  £3      ail  –  £2     3ydd  –  £1

Ffurflen Gystadlu –  i Mrs Sue Starling, Tyddyn Bach, Bontuchel, Ruthin LL15 2DG   (erbyn Awst 13eg)
Tel: 01824 710248
 
Ysgrifennwch “Adran Dofednod” ar yr amlen

Mae hi’n bosip i lawrllwytho y ffurflen o opsiwn