Amserlen Adloniant

Mae Sioe Flodau Rhuthun yn cychwyn am hanner dydd ar Dydd Sadwrn, Awst 19fed, 2017 yn yr Ocsiwn Anifeiliaid, Ffordd Dinbych, Rhuthun LL15 1PB
Sioe deuluol traddodiadol

Gatiau yn agor am hanner dydd

Parcio ceir am ddim

Pris Mynediad
Oedolion – £5
Concesiwn – £4
Plant  4-16 oed – £1
Plant -oed dan 4  – am ddim
 
 
 

AMSERLEN ADLONIANT  

11y.b.                                       Beirniadu  – TWYSO A MARCHOGAETH

12a.m to 12:30 y.b.          ADAR YSGLYFAETHUS
12:30 y.b. to 1:00y.h.       DYNION YR HWYALLT(Cylch 2)
1:00y.h. to 1:30y.h.        CÔR Y PORTHMYN   (yn y Neuadd)
                                                      Beirniadu  CEFFYLAU GWEDD
1:30y.h. to 2:00y.h.         Arddangos CWN Y GWN (Yn y prif Cylch)
                                                       SIOE CWN (Cylch 1)
2:00y.h. to 2:30y.h.        ADAR YSGLYFAETHUS
2:30y.h.  to 3:00y.h.         Arddangos CWN Y GWN (Yn y prif Cylch)
                                                         SIOE CWN (Cylch 1)
3:00y.h. to 3:30y.h.          GWISG FFANSI (Yn y prif Cylch)
                                                      CÔR Y PORTHMYN   (yn y Neuadd)
3:30y.h. to 4:00y.h.         DYNION YR HWYALLT(Cylch 2)
4:30y.h.                                    CYFLWYNO Y GWOBRWYON
 

Trwy y prynhawn bydd

yr ‘HANDBELL RINGERS’ yn perfformio wrth yr cafeteria

ag hefyd

y ‘JAZZ DUO’ yn perfformio ar Maes y Sioe.

Bydd yna gorymdaith o’r ‘CLASSIC CARS’ a ‘VINTAGE TRACTORS’ o gwmpas maes y Sioe

Sioe Anifeiliad Anwes yn dechrau am 13:00yh

Dosbarthau Ceffylau yn dechrau am 11:00yb
Caniateir cwn ar y cae, ond gyfynnir yn garedig i chi eu cadw ar dennyn fer, ag edrych  ar eu holau.
 

Ysgrifennydd : – Sian Lightfoot. Penwaun, Ffordd Gwynach, Ruthin, LL15 1DE   Ffon :- 01824 707965
Ebost :-sianpenwaun@gmail.com