Cynnyrch

 1.  Casgliad o 3 o berlysiau wedi eu henwi.
 2.  Dysgl o 5 tomato hefo’r calyx.
 3.  Dysgl o 10 tomato ceirios hefo’r calyx.
 4.  Y clwstwr trymaf o domatos.
 5.  3 cenhinen.
 6.  3 courgette.
 7.  3 nionyn dros 250 gram.
 8.  5 nionyn,250gram neu lai.
 9.  12 sialotsyn dim mwy na 30mm.
 10.  12 sialotsyn mawr.
 11.  Pwmpen.(Marrow)
 12.  Casgliad o 4 llysieuyn — 4 math gwahanol ag eithrio tomatos.
 13.  5 taten wen.
 14.  5 taten liw.
 15.  9 calloden o bys.
 16.  9 calloden o ffa dringo.
 17.  3 moronen heb fod yn rhai hir a phigog,wedi torri’r topiau.
 18.  9 ffa ffrengig bach.
 19.  9 chilli — unhyw fath.
 20.  1 letys — unrhyw fath.
 21.   Basged o lysiau salad,heb fod yn fwy na 18modfedd X 12modfedd/45cm x 30cm.
 22.  Dysgl o 3 betysen — un math,wedi torri’r topiau.
 23.  2 bresychen werdd.
 24.  Y Ffa dringo hiraf — gyda cherdyn yn nodi’r hyd.
 25.  Un blodyn ac un llysieuyn.
 26.  3 Taten Felys.
 27.  Platiad o lysiau nad ydynt yn y rhaglen.
 28.  Ciwcymber.
 29.  Hambwrdd 18modfedd X 18 modfedd ar y mwyaf o 4 ffrwyth gwahanol wedi eu tyfu yn yr awyr agored.
 30.  Dysgl o 15 o fafon cochion.
 31.  3 Pupur
 32.  3 coesyn o riwbob.
 33.  Basged o lysiau — 5 math gwahanol. Y fasged ddim mwy na 2dr. x ldr.6mod/30cm x 15cm.

DOSBARTHIADAU DECHREUWYR

93.  Dysgl o 5 tomato hefo’r calyx                                                                          94.  5 Taten Wen

Ffi cystadlu   30c

Gwobrau yn y dosbarthiadau  60 – 94   1af-  £3,  2il-  £2,  3ydd-  £1