Cynnyrch

CYNNYRCH (Noddwyd Dosbarthiadau 60 – 69 gan Steve Mellor)
 
60. Casgliad o 3 o berlysiau wedi eu henwi.

61. Dysgl o 5 tomato hefo’r calyx.

62. Dysgl o 10 tomato ceirios hefo’r calyx.

63. Y clwstwr trymaf o domatos.

64. 3 cenhinen.

65. 3 courgette.

66. 3 nionyn dros 250 gram

67. 5 nionyn,250gram neu lai.

68. 12 sialotsyn dim mwy na 30mm.

69. 12 sialotsyn mawr.

70. Pwmpen. (Marrow)

71. Casgliad o 4 llysieuyn — 4 math gwahanol ag eithrio tomatos.

72. 5 taten wen.

73. 5 taten liw.

74. 6 calloden o bys.

75. 6 calloden o ffa dringo.

76. 3 moronen heb fod yn rhai hir a phigog, wedi torri’r topiau.

77. 6 ffa ffrengig bach.

78. 9 chilli — unhyw fath.

79. 1 letys — unrhyw fath.

80. Basged o lysiau salad, heb fod yn fwy na 18mod. X 12mod/45cm x 30cm.

81. Dysgl o 3 betysen — un math, wedi torri’r topiau.

82. 2 bresychen werdd.

83. Y Ffa dringo hiraf — gyda cherdyn yn nodi’r hyd.

84. Un blodyn ac un llysieuyn.

85. 3 Taten Felys unrhyw fath

86. Platiad o lysiau nad ydynt yn y rhaglen.

87. Ciwcymber.
88. Hambwrdd 18modX18 mod (45cmx45cm) ar y mwyaf o 4 ffrwyth gwahanol wedi eu tyfu yn yr awyr agored.

89. Dysgl o 10 o fafon cochion.

90. 3 Pupur

91. 3 Cobyn corn melys.

92. BASGED O LYSIAU — 5 MATH GWAHANOL. Y fasged ddim mwy na 2dr. x ldr.6mod/30cm x
15cm.

93. Platiad o 5 eirin Dinbych

DOSBARTHIADAU DECHREUWYR

94. Dysgl o 5 tomato hefo’r calyx.
95. 5 taten wen
 
Ffi cystadlu 30c
Gwobrau yn y dosbarthiadau 60 – 94 1af-£3, 2il-£2, 3ydd-£1