Cydnabyddiadau

Dymuna’r Pwyllgor gyfleu diolchgarwg am bob cymorth a chefnogaeth dderbynwyd gan Sefydliadau yn y dref, am y defnydd o adeiladau, am gyhoeddusrwydd ac am gefnogaeth Hysbyswyr.

Cyngor Tref Rhuthun am eu cefnogaeth a nawdd.
Swyddogion Cyngor Sir Ddinbych.
Ocsiwn Anifeiliad Rhuthun
Y Cystadleuwyr gan na fyddai sioe hebddynt.
Aelodau Pwyllgor y Sioe ameu hamser au hegni.
Holl gyfeillion y Sioe am eu cymorth cyson.
Hywel Evans am ei wasanaeth cyhoeddi.
Tesco, the Co-op and Morrisons am gyfrannu gwobrau raffle.
Huw Howatson am ei help
Clwb Rotary Rhuthun