Swyddogion Sioe Flodau Rhuthun

Llywydd

David Smith

Swyddogion

Cadeirydd; Mr Mike Smith

Is – Gadeirydd; Mrs Sian Lightfoot

Ysgifennydd; Mrs Sian Lightfoot

Trysorydd; Mr. Gary Matthews

Is-Lywyddion

Mrs Sandra Edwards
Mr Les. Starling
Mrs Sue. Starling
Cynghorydd Menna Jones
Miss Jean Kellett
Miss Morfudd Jones

Ymddiriedolwyr

Mrs Sandra Edwards
Miss Morfudd Jones
Mr Les Starling

Aelodau’r Pwyllgor Gwaith

Mrs Elisabeth Culshaw
Mrs Bronwen Williams
Mr Les Starling
Mrs Delyth Edwards
Mrs Gwenda Marshall
Ms Sandra Green
Mrs Sue Starling
Miss Morfudd Jones
Mrs Sian Lightfoot
Cynghorydd Heather Williams
Mr Mike Smith
Mr Gary Matthews

Mrs Melody Dean

Mr Craig Dean

Miss Ellen Firth

Cynghorydd Rachel Ryland

Mrs Michelle Turner

Diolchiadau

Dymuna’r Gymdeithas ddiolch am bob cymorth a chefnogaeth dderbyniwyd gan:

Sefydliadau yn y Dref am allu defnyddio eu ystafelloedd ar gyfer cyhoeddusrwydd ac am gefnogaeth ein noddwyr a’n hysbysebwyr.

Cyngor Tref Rhuthun am eu cefnogaeth a’u nawdd. Swyddogion Cyngor Sir Ddinbych a’r Arddangoswyr, hebddynt hwy ni fyddai’n bosib cynnal Sioe. Aelodau ‘r Pwyllgor Sioe am eu hamser a’u hegni. Marchnad Anifeiliaid Rhuthun a holl ffrindiau’r Sioe am eu holl gymorth.

Hywel Evans am argraffu, Tesco, Co-op, Morrisons a chyfeillion am wobrau raffl, Huw Howatson am ei gymorth.