Sioe Flodau Rhuthun

Dosbarthiadau Sioe Gŵn Deuluol

Sioe Gŵn Deuluol

Sioe Anifeiliaid Anwes “CREADURIAID MAWR A BACH”
Ffurflenni cystadlu erbyn Awst 12fed
Rheolau


Caniateir i gŵn fod ar y cae, ond os gwelwch yn dda gwnewch yn siwr eu bod ar dennyn a’ch bod yn gwylio ar ôl eu gofynion.

Bydd y beirniadu yn cael ei wneud gan aelod o staff Milfeddyg y Wern . Gallwch ofyn i’r beirniad am wybodaeth am ddim am eich anifail anwes.

  1. Mae perchnogion yng ngofal eu cŵn er diogelwch ac ymddygiad tra ar safle’r sioe.
  2. Rhaid i’r anifeiliaid anwes fod mewn cludydd pwrpasol, a’u bod yno am weddill y Sioe.
  3. Dylid fod a digon o fwyd a dŵr glân ar gael yn ystod y dydd.
  4. Mae perchnogion yn gyfrifol am les yr anifeiliaid yn ystod y dydd.
  5. Dylai perchnogion sicrhau fod ardal yr anifeiliad anwes yn cael ei adael yn lân a thaclus.

Os na fydd y rheolau hyn yn cael eu dilyn, byddir yn gofyn i’r perchnogion adael y safle.
Nid yw’r Gymdeithas yn gyfrifol am unrhyw ddigwyddiad all ddigwydd ar safle’r sioe.
Anifeiliaid anwes i fod yn eu lle erbyn 1 pm. ar ddiwrnod y Sioe. Beirniadu i ddechrau am 1.15pm
Bydd y beirniadu yn cael ei wneud gan aelod o staff Milfeddyg y Wern . Gallwch ofyn i’r beirniad am wybodaeth am ddim am eich anifail anwes.

Dosbarthiadau Anifeiliaid Anwes

Cwningod
1 Cwningen a’r clustiau hiraf.
2 Cwningen sy’n crychu ei drwyn / thrwyn.
3 Cwningen gyda’r gôt mwyaf llyfn.

HAMSTERS a CHNOFILOD [excluding Guinea Pigs]
4 Cnofilod gyda llygaid mwyaf disglair.
5 Cnofilod gyda chôt mwyaf llyfn.
6 Cnofil gyda chôt lliw mwyaf anarferol.

Moch Cwta
7 Y Mochyn Cwta gyda llygaid mwyaf disglair.
8 Y Mochyn Cwta gyda’r gôt mwyaf llyfn.
9 Y Pâr gorau o Foch Cwta.

Bydd rosetiau i’r enillwyr ymhob dosbarth.

Noddiur y Sioe Gŵn gan Jus4Paws

Sioe Gŵn Deuluol

Dosbarthiadau i ddechrau am 2:00pm .
Dosbarth 1: Ci bach gorau ee Maint Daeargi a llai.
Class 2: Brid mwyaf ei faint ee Labrador a mwy.
Dosbarth 3: Tywysydd gorau (14 oed ac iau)
Dosbarth 4: Ci hynaf (7 oed a hŷn)
Dosbarth 5: Tric gorau gan gi.
Dosbarth 6: Ci sydd yn edrych yn debyg i’w berchennog.
Dosbarth 7: Ci blêr ( cydymaith gorau)

Bydd y dosbarthiadau’n cael eu beirniadu gan staff Milfeddyga’r Wern.
Gellir cofrestru dosbarthiadau 1-7 ar y diwrnod.
Rhoddir Rosetiau i’r buddugwyr, 1af , 2il , 3ydd ymhob dosbarth.