Sioe Flodau Rhuthun

Cystadleuaeth Gwisg Ffansi

Cystadleuaeth Gwisg Ffansi

I’w gynnal am 2:30pm.
Y thema fydd –

Rhywbeth yn dechrau gyda ‘c’

Dosbarthiadau


Dosbarth 1 – dan 7 oed.
Dosbarth 2 – 7oed – 11oed.