Sioe Flodau Rhuthun

Gwaith Llaw a Chynnyrch Cartref

Gwaith Llaw a Chynnyrch Cartref

Gweler gwybodaeth am y cystadlaethau, yn ogystal ac awgrymiadau am bobi a chyffaith.

Gwaith Llaw


Noddwyd gan Cefyn Burgess er cof am Mair Roberts (Telynores Colwyn)

100. Eitem newydd o hen eitem. Nodwch ffynhonnell y gwreiddiol.

101. Gorchudd potel ddŵr poeth, unrhyw gyfrwng

102. Doli hosan

103. Eitem o grosio.

104. Pâr o fenig heb fysedd wedi eu gweu.

105. Cerdyn penblwydd i blentyn.

106. Brodwaith i ddathlu coroni’r Brenin Siarl, dim mwy na 10″x10″

Ni ddylid cyflwyno unrhyw beth a ddangoswyd yn Sioe Rhuthun yn y gorffennol. Ffi ymgeisio ar gyfer pob dosbarth 30c.

Gwobr 1af £3, 2il £2, 3ydd £1

Celf Gweledol

108. Pwnc – Cefn Gwlad a gweithgareddau cysylltiedig
Unrhyw gyfrwng
1af £10, 2il £5, 3ydd £3
Rhaid cyflwyno gwaith 108 ym Marchand Anifeiliaid Rhuthun, ddydd Gwener Awst 18 am 2 o’r gloch

Cyffaith
( Noddwyd gan Naturally Ethical )

110. Catwad Ffa Gwyrdd.

111. Catwad – unrhyw fath.

112. Jar o bicls cymysg.

113. Jam – unrhyw fath.

114. Jar o jam, yn cynnwys carreg.

115. Marmalêd

116. Jar o geuled lemwn.

117. Gwirod ffrwythau.

Pobi

118. Cacen Afal.

119. Spwng Fictoria.

120. Torth Ffrwythau (heb furum).

121. Tarten ffrwythau.

122. Torth o fara.

123. 3 Rholiau selsig.

124. 5 Sgons sawrus.

125. Cystadleuaeth i ddechreuwyr – 5 cwci sglodion siocled.

126. Cystadleuaeth i’r merched – tarten Bakewell.

127. Cystadleuaeth i’r dynion – 5 bara bisged byr.

Noddir Cystadlaethau 126 a 127 gan Sue StarlingFfi ymgeisio ym mhob dosbarth 30c. gwobr 1af £3, 2il £2, 3ydd £1

Awgrymiadau ar gyfer Pobi a Phreserfio

Pobi

Mae tarten afal yn cynnwys haenen o grwst ar blât, gyda haenen o ffrwyth a chrwst ar y top.
Mae teisen Fictoria yn cynnwys dwy gacen sbwng gyda haenen o lenwad (jam mafon fel arfer) a siwgr castor ar y top.

Preserfio

Peidiwch a defnyddio jariau gyda enwau ar y jar neu’r caead.
Dylid llenwi jar jam, jeli neu farmalêd reit i’r top. Gyda chyffaith a phicls,dylid gadael ychydig o le ar ben y jar. Dylid gosod labeli yn daclus at ochr y jar. Dylai’r label gynnwys y math o gyffaith, y prif ffrwyth a ddefnyddir a’r dyddiad yn llawn.
Dylid cynnwys gwybodaeth am unrhyw sbeisiau poeth ar y label.

Ni ddylid gorchuddio ceuled lemwn neu oren gyda gorchudd solid. Dylid defnyddio gorchudd seloffên a disgiau cwyrog. Dylid gorchuddio catwad a phicls gyda chaead solid ar gyfer finegr. Mae cadw catwad am o leiaf ddau fis yn gwella’r blas.