Sioe Flodau Rhuthun

Dosbarthiadau Gosod Blodau

Gosod Blodau

Dosbarthiadau Gosod Blodau.

I’w beirniadu gan – Felicity Cooksey

Dosbarth 1. “Dathlu”

Trefniant Pedestal – “Y Coroni”
Gwagle llawr a ganiateir – 120cm o led, 120cm o ddyfnder. Dim cyfyngiad at uchder. I’w feirniadu o’r tu blaen. Caniateir cynnwys atodyn/ ffabrig yn hongian. Y cystadleuydd i ddod a phedestal eu hunain, os oes angen.
Noddwyd gan Bartley Tyres

Dosbarth 2. “Dail yn unig”

Gwagle a ganiateir – 60cm o led, 60cm o ddyfnder. Dim cyfyngiad ar uchder.
Noddwyd gan Grŵp Gosod Blodau P30.

Dosbarth 3. “Teitl llyfr neu gân”.

Gwagle a ganiateir 60cm o led, 60cm o ddyfnder. Dim cyfyngiad ar uchder.
Noddwyd gan – Siop Reebee’s Rhuthun

Dosbarth 4. “Yn syml pump”.

Gwagle a ganiateir 60cms. Gwagle a ganiateir 60cms. o ddyfnder. Dim cyfyngiad at uchder.

Dosbarth 5. “Blodau o’r ardd”.

Gwagle a ganiateir 60cms. Gwagle a ganiateir 60cms. o ddyfnder. Dim cyfyngiad at uchder.
Noddwyd gan – Menna a Morfudd Jones

Adran Dechreuwyr.

Dechreuwr yw person sydd heb ennill gwobr yn Sioe Rhuthun

Dosbarth 6. “Gosodiad Lliwgar”

Gwagle a ganiateir – 60cm o led, 60cm o ddyfnder. Dim cyfyngiad ar uchder.

Noddwyd gan – Ellen Firth

Dosbarth 7. “Popeth yn Binc”.

Gwagle a ganiateir – 60cm o led, 60cm o ddyfnder. Dim cyfyngiad ar uchder.

Noddwyd gan –

Rhaid i bob ymgais fod yn waith y cystadleuydd yn unig. Ceir ffurflen gystadlu yn y rhaglan neu ar lein.
Rhaid gosod y blodau rhwng 5pm a 8p.m. Dydd Gwener neu fore Sadwrn rhwng 8.30 a.m. a 10.30a.m.

Ffi cystadlu ymhob dosbarth – 50c.
Gwobrau – Dosbarth1 – 1af £30.00, 2il £20.00, 3ydd £10.00
Dosbarthiadau 2,3,4,5,6,7 – 1af £10.00, 2il £5.00, 3ydd £3.00