Sioe Flodau Rhuthun

Dosbarthiadau Gosod Blodau

Gosod Blodau

Dosbarthiadau Gosod Blodau.

I’w beirniadu gan Mrs Dyfyr Tudor.

Dosbarth 1. “Dathlu”

Trefniant Pedestal.
Gwagle llawr a ganiateir – 120cm o led, 120cm o ddyfnder. Dim cyfyngiad at uchder. I’w feirniadu o’r tu blaen. Caniateir cynnwys atodyn/ ffabrig yn hongian. Y cystadleuydd i ddod a phedestal eu hunain, os oes angen.
Noddwyd gan Bartley Tyres

Dosbarth 2. Gosodiad ar gyfer “Parti Stryd”

Gwagle a ganiateir – 60cm o led, 60cm o ddyfnder. Dim cyfyngiad ar uchder.
Noddwyd gan Grŵp Gosod Blodau P30.

Dosbarth 3. “Chwyrlio i mewn i’r Haf”

60cms o led x 60cms o ddyfnder. Dim cyfyngiad ar uchder.
Noddwyd ganYellow Moon Floristry

Dosbarth 4. “Trefniant sy’n cynnwys Teclyn Cegin”

Gwagle a ganiateir 60cms. Gwagle a ganiateir 60cms. o ddyfnder. Dim cyfyngiad at uchder.

Dosbarth 5. “Trefniant yn cynnwys Blodau Haul”.

Gwagle a ganiateir 60cms. Gwagle a ganiateir 60cms. o ddyfnder. Dim cyfyngiad at uchder.
Noddwyd gan Maer a Maeres Rhuthun, Menna a Morfudd Jones.

Adran Dechreuwyr.

Dosbarth 6. “Yn syml pump”

Gwagle a ganiateir – 60cm o led, 60cm o ddyfnder. Dim cyfyngiad ar uchder.
Noddwyd gan y Teulu Field er côf am Trevor a Ethel Field .

Dosbarth 7. “Trefniant mewn jwg”.

Gwagle a ganiateir – 60cm o led, 60cm o ddyfnder. Dim cyfyngiad at uchder.

Adran Ffermwyr Ifanc
Dosbarth 8. “Trefniant Lliwgar”
Gwagle a ganiateir 60cms. Gwagle a ganiateir 60cms. o ddyfnder. Dim cyfyngiad at uchder.

Rhaid i bob ymgais fod yn waith y cystadleuydd yn unig. Ffurflenni cystadlu yn y rhaglen.
Rhaid gosod y blodau rhwng 5p m a 8p.m. Dydd Gwener neu Sadwrn rhwng 8.30 a.m. a 10.30a.m.

Ffi cystadlu ymhob dosbarth – 50c.
Gwobrau – Dosbarth1 – 1af £30.00, 2il £20.00, 3ydd £10.00
Dosbarthiadau 2,3,4,5,6, 7, a 8 – 1af £10.00, 2il £5.00, 3ydd £3.00