Sioe Flodau Rhuthun

Gerddi/Rhandiroedd/Ysgolion

Gerddi/Rhandiroedd/Ysgolion

Gerddi Trefol ar gyfer Preswylwyr yn Rhuthun

Gardd Orau yn Nhref RHUTHUN
Noddwyd gan Gyngor Tref Rhuthun

Gwobrau
Cyntaf: £20 a Thlws
Ail: £10
Trydydd: £5

Winners will be announced and prizes will be presented at RUTHIN FLOWER & COUNTRY SHOW Entries are free and open to all, they should be sent NO LATER THAN 31st July TO: Mike Smith 07543 661504

Please give us your details of the garden location so that we can find you if you have not entered previously. Judging will take place end July or early August by arrangement.

Gardd Orau Wledig

Ydi eich gardd y tu allan i derfyn Tref Rhuthun, ond o fewn 3.5 milltir i Ganol Tref Rhuthun? Dylid anfon yr enwau dim hwyrach na Awst 5ed i : Mike Smith 07543 661504

Rhowch gyfarwyddiadau am leoliad yr ardd os gwelwch yn dda, os nad ydych wedi cystadlu o’r blaen.
Noddwr: Iwan Salisbury

Cyhoeddir enwau’r buddugwyr, a chyflwynir y gwobrau yn y Sioe

Cyntaf £20 a Tlws
Ail £10
Trydydd £5
Judging will take place end July/early August by arrangement.

Rhandir Gorau Trefol a Gwledig

Noddwyr SWAYNE JOHNSON SOLICITORS / CYFREITHWYR
I gynnwys Tref ac o fewn dalgylch o 3.5 milltir

Gwobrau
Cyntaf: £20.00 a Thlws
Ail: £10.00
Trydydd: £5.00

Cyhoeddir enwau’r buddugwyr, a chyflwynir y gwobrau yn y Sioe.
Entries are free and must be sent to RUTHIN SHOW SOCIETY, or 07543 661504

Closing date for entries 31st July
Judging will take place end July / early August by arrangement

Garden Allotment Competition

Cystadleuaeth Gardd Eco gorau i ddisgyblion

Ydi eich Ysgol o fewn 5 milltir i Ganol Tref Rhuthun?

Entries are free and should be sent, no later than 8th July to: Janet Wynne 01824 704772

Y Cynhwysydd Gardd Gorau, ffrwyth neu lysiau. Disgybl gyda’r cyfraniad mwyaf i ardal yr ysgol. Sut mae’r disgyblion wedi defnyddio natur i wella eu hamgylchfyd Hoffem i bob ysgol roi 6-10 llun o’r prosiect i ni ar gerdyn i’w arddangos yn y sioe ar ddiwrnod y sioe fel rhan o’r cais.

We have had an anonymous donor presenting an additional prize of £50 for each school that is placed 1st, 2nd or 3rd in memory of Ann Lightfoot

Noddwyr: Dragon Tyres Rhuthun

Cyhoeddir enwau’r buddugwyr, a chyflwynir y gwobrau yn y Sioe

Cyntaf £20 a Thystysgrif
Ail £10
Trydydd £5

Bydd y Beirniadu ddydd Llun Gorffennaf 18fed