Sioe Flodau Rhuthun

Gerddi / Rhandiroedd

Gerddi / Rhandiroedd

Gerddi Trefol ar gyfer Preswylwyr yn Rhuthun

Gardd Orau yn Nhref RHUTHUN
Noddwyd gan Gyngor Tref Rhuthun

Gwobrau
Cyntaf: £20 a Thlws
Ail: £10
Trydydd: £5

Cyhoeddir enwau’r enillwyr a rhoddir y gwobrau yn SIOE RHUTHUN. Nid oes ffi cystadlu ac mae’n agored i bawb, dylid anfon DIM HWYRACH NA AWST 5ed i Les Starling 01824 710248

Rhowch gyfarwyddiadau am leoliad yr ardd os gwelwch yn dda, os nad ydych wedi cystadlu o’r blaen.

Bydd y beirniadu yn digwydd ddiwedd Gorffennaf neu ddechrau Awst.

Gardd Orau Wledig

Ydi eich gardd y tu allan i derfyn Tref Rhuthun, ond o fewn 3.5 milltir i Ganol Tref Rhuthun? Dylid anfon yr enwau dim hwyrach na Awst 5ed i : Les Starling 01824 710248

Rhowch gyfarwyddiadau am leoliad yr ardd os gwelwch yn dda, os nad ydych wedi cystadlu o’r blaen.
Noddwr: Iwan Salisbury

Cyhoeddir enwau’r buddugwyr, a chyflwynir y gwobrau yn y Sioe

Cyntaf £20 a Tlws
Ail £10
Trydydd £5
Bydd y beirniadu diwedd Gorffennaf/ dechrau Awst

Rhandir Gorau Trefol a Gwledig

Noddwyr SWAYNE JOHNSON SOLICITORS / CYFREITHWYR

I gynnwys Tref ac o fewn dalgylch o 3.5 milltir

Gwobrau
Cyntaf: £20.00 a Thlws
Ail: £10.00
Trydydd: £5.00

Cyhoeddir enwau’r buddugwyr, a chyflwynir y gwobrau yn y Sioe.
Nid oes ffi ymgeisio, a dylid eu hanfon i RUTHIN SHOW SOCIETY, or 01824 710248

Dyddiad cau Awst 5ed

Bydd y beirniadu yn digwydd diwedd Gorffennaf / dechrau Awst

Cystadleuaeth Gardd Eco gorau i ddisgyblion

Ydi eich Ysgol o fewn 5 milltir i Ganol Tref Rhuthun?

Cystadlu am ddim, a dylid anfon yr enwau, dim hwyrach na Gorffennaf 8 i: Les Starling 01824 710248

Y Cynhwysydd Gardd Gorau, ffrwyth neu lysiau. Disgybl gyda’r cyfraniad mwyaf i ardal yr ysgol. Sut mae’r disgyblion wedi defnyddio natur i wella eu hamgylchfyd

Noddwyr: Dragon Tyres Rhuthun

Cyhoeddir enwau’r buddugwyr, a chyflwynir y gwobrau yn y Sioe

Cyntaf £20 a Thystysgrif
Ail £10
Trydydd £5

Bydd y Beirniadu ddydd Llun Gorffennaf 18fed