Sioe Flodau Rhuthun

Adran Ffotograffiaeth.

Ffotograffiaeth

Noddwyd gan Bernadette O’Malley

Adran Plant / Ieuenctid – i fyny a chynnwys 18 oed.

190. “Digwyddiad”.

191. “Fy Ffrind neu Ffrindiau”

Ffi cystadlu am ddim i adran y plant . Bydd y beirniad yn dewis ei hoff lun o ddosbarthiadau 190, 191 am y wobr arbennig a noddwyd.

Bydd Bernadette O’Malley yn noddi gwobr o £10 am y cynnig gorau yn y ddau ddosbarth.
Gwobrau – 1af – £3, 2 il– £2, 3ydd £1.

Adran Oedolion – Gwobrau 1 af – £3, 2il – £2, 3 ydd – £1

192. “Ar y Stryd”

193. “Trobwynt”

194. “Dros Dro”

Adran Oedolion, ffi cystadlu 30c. pob ymgais ymhob dosbarth.
Yn ychwanegol bydd y beirniad yn dewis ei ffefryn i ddosbarthiadau 192, 193 a 194 am nawdd ychwanegol o £20 rhoddedig gan Bernadette O’Malley

Ail wobr — Pecyn o Bapur Cyfrifiadurol noddwyd gan Fineline Rhuthun

Awgrymiadau defnyddiol: Dylai lleiafswm y print fod yn 7” x 5”, uchafswm 12” x 10”. Mowntiwch y print ar gerdyn, fel y gall y beirniad ei drin yn ddiogel. Dim mwy na thair ymgais gan pob cystadleuydd. Unrhyw gwestiynau cyn diwrnod y Sioe, cysylltwch gyda’r Cadeirydd am gyngor,