Sioe Flodau Rhuthun

Dosbarthiadau Dofednod.

Dosbarthiadau Dofednod.

Dosbarthiadau Dofednod – Ffurflenni Cystadlu i mewn erbyn12 Awst

A 3 Wŷ Brown
B 3 Wŷ Gwyn
C 3 Wŷ Hwyaden
D Wŷ gorau wedi ei addurno

Ffi Cystadlu— 30c fesul dosbarth Bydd Rosetiau i’r enillwyr
Ffurflenni Cystadlu – i
Mrs Sue Starling, Tyddyn Bach, Bontuchel, Ruthin LL15 2DG
Tel: 01824 710248 or to

Nodwch “Poultry Show” ar yr amlen