Sioe Flodau Rhuthun

Dosbarthiadau Agored

Dosbarthiadau Dechreuwyr ac Agored

Mae gwybodaeth am y dosbarthiadau i ddechreuwyr ac agored isod.

DOSBARTHIADAU AGORED

20. 6 Aster unrhyw fath.

21. 1 Cawg o Fflocs, 3 coesyn yn y cawg.

22. Cawg o bys pêr-12 coesyn – dim mwy na 2 droedfedd / 60 cms sgwar.

23. Cawg o dahlia cactws bach / cactws rhannol 4 – 6 modfedd / 10 – 15 cm mewn diamedr.

24. Cawg o 3 dahlia bach addurniadol 4 – 6 modfedd / 16 – 15 cm mewn diamedr.

25. Cawg o 3 Dahlia o fath gwahanol.

26. Bowlen o Ddahlias cymysg— ddim llai na 12 blodyn.

27. 1 Cawg 5 blodyn Dahlia Pom Pom.

28.Cawg o 3 Gladioli gwahanol.

29. Un blodyn Tri lliw ar ddeg.

30. Cawg o Rosynnau cymysg, wedi eu torri.

31. Un Rhosyn mewn cawg ynghyd a’r enw.

32. Bowlen o flodau yn arnofio,maint y fowlen 10modfedd /25 cms ar y mwyaf.

33. Cawg o flodau Blynyddol wedi eu torri.

34. Cawg o flodau Herbaceous wedi eu torri.

35. Marigold Ffrengig ar fwrdd heb fod yn fwy na 12 modfedd / 30cms.

36. Planhigyn mewn Pot Plant ti’w feirniadu am ei ddeiliach yn unig, pot maint 7modfedd /18cm ar y mwyaf.

37. Planhigyn mewn potyn maint 7 modfedd /18cm ar y mwyaf.

38. 3 math gwahanol o blanhigyn blodeuog mewn potiau dim mwy na 7modfedd /18cm ar y mwyaf.

39. 1 planhigyn Fuchsia mewn potyn maint 7modfedd /18cm ar y mwyaf.

40. Planhigyn Mynawyd y Bugail mewn potyn dim mwy o faint na 7 modfedd /18cm.

41. Cactws neu blanhigyn Suddion mewn cynhwysydd addas.

42. 1 Basged Grôg o faint 16 modfedd / 40 cm ar y mwyaf – yr arddangoswr i ddod a bachyn a chadwyn ei hun.

43. Blwch Ffenest neu Flwch Patio o blanhigion – Maint Blwch Ffenest ddim mwy na
3t r o hyd x 9 modfedd o lêd x 12 modfedd o uchder Container not to exceed 16inch diameter

Ffi cystadlu 20 – 43, 30c
Gwobrau cystadlaethau 20 – 41 1af – £3; 2il-£2; 3ydd-£1
Gwobrau cystadlaethau 42 & 43 1af – £6; 2il – £4; 3ydd – £2