Sioe Flodau Rhuthun

Cynnyrch

Dosbarthiadau Garddwr Cynnyrch Gorau

Gweler isod wybodaeth am y Dosbarthiadau Cynnyrch Agored

Ffi cystadlu i’r holl ddosbarthiadau 30c
Gwobrau l ddosbarthiadau 53 – 99 1af – £3, 2il – £2, 3ydd – £1
Dosbarth 70 Gwobr 1af £30, 2il £20, 3ydd £10
Dosbarth 80 & 85 Gwobr 1af £10, 2il £6, 3ydd £3

Dosbarthiadau 60 – 70 noddir gan Steve Mellor

53. 5 Betys

54. 9 Ffa Rhedeg

55. 2 Ciwcymbr

56. 3 Pannas

57. 3 Moror byr

58. 3 Moron hir

59. 9 Pod o Bys

60. Casgliad o 3 o berlysiau wedi eu henwi

61. Dysgl o 5 Tomato hefo’r calyx .

62. Dysgl o 10 Tomato Ceiriis hefo’r calyx.

63. Y clwstwr trymaf o Domatos.

64. 3 Cenhinen.

65. 3 Courgette.

66. 3 Nionyn dros 250g.

67. 5 nionyn, 250g neu lai.

68. 12 sialotsyn, dim mwy na 30mm.

69. 12 Sialotsyn mawr.

70. Casgliad mawr, 3 o bob un 6 math o lysiau

Dosbarthiadau agored i gystadleuwyr i arddwyr sydd heb ennill dosbarthiadau yn ystod y 5 mlynedd diwethaf

71. Pwmpen (Marrow)

72. 5 Taten Wen.

73. 5 Taten Liw.

74. 6 Calloden o Bys

75. 6 Calloden o Ffa Dringo

76. 3 moronen – heb fod yn rhai hir a phigog – wedi torri’r topiau

77. 6 Ffa ffrengin Bach

78. I planhigyn Chilli-unrhyw liw

79. 3 Pupur unrhyw liw

80. Basged o Salad – basged heb fod yn fwy na 18mod x12mod/45cm x 30cm

81. Dysgl o Betysen – unrhyw fath,3 Beetroot – wedi torri’r topiau yn 75mm

82. 2 Fresychen Werdd

83. Y Ffa Dringo hiraf -gyda cherdyn yn nodi’r hyd

84. Un Blodyn ac un Llysieuyn

85. Basged o Lysiau – 5 math gwahanol Y Fasged ddim mwy na 2tr x1tr.6mod/60cm x30x15cm

86. Platied o lysiau nad ydynt yn y rhaglen

87. 1 Ciwcymber

(Dosbarthiadau 88-91 noddwyd gan Tom Smith plants)

88. Hambwrdd o 4 Ffrwyth wedi eu tyfu yn yr awyr agored -un o bob math, hambwrdd 18modx18mod (45cm x 45cm)

89. Dysgl o 10 Mafon Cochion

90. 3 Afal unrhyw fath

91. Platied o 5 Eirin Dinbych

Novice Classes Heb gael gwobr yn nosbarthiadau llysiau Sioe Rhuthun yn ystod y tair blynedd diwethaf

92. 4 Calloden o Bys

93. 4 Ffa Ffrengig

94. 5 Tomato hefo’r Calyx

95. 10 Tomato Ceirios hefo’r Calyx

96. 5 Taten

97. 3 Betys

98. 3 Courgette

99. Casgliad bach ar fwrdd 18″ x 9″ (45×22 cm) o 3 lysieuyn unrhyw fath.

Dosbarthiadau 92 – 99 byddant yn derbyn gwobr arbennig o £50 am y marciau uchaf yn y dosbarhtiadau hyn. Rhoddir marciau y 4 uchaf ymhob dosbarth.
Ar gyfer adran y dechreuwyr yn unig, bydd cymorth a help i osod yr arddangosfeydd .