Cyhoeddiadau Pwysig

Cynhelir y sioe yn yr un man, a’r un lleoliad. Bydd y giatiau’n agor am 11.00 eleni. Erbyn hynny bydd beirniadu’r dosbarthiadau yn y brif Neuadd yn digwydd. Bydd yr Adran Geffylau’n cychwyn a bydd y stondinau’n barod amdanoch. Bydd y caffi hefyd ar agor, felly digon o ddigwyddiadau i’w gweld.

Sioe Geffylau

Roedd yr adran gerffylau y gorau a welwyd yn 2022, a gobeithio y bydd yn well fyth yn 2023

Eirin Dinbych

Mae’r eirin wedi derbyn cyhoeddusrwydd rhyngwladol Anrhydedd arbennig ac mae Dyffryn Clwyd yn enwog am yr eirin yma I gydnabod hyn rydym yn cefnogi dosbarthiadau Eirin Dinbych yn 2023.