Cyhoeddiadau Pwysig

Y Feirws

Mae hyn yn gonsyrn i bawb a dylid ei drin yn ddifrifol Rydym yn gwylio’r sefyllfa’n ofalus am 2022

Bydd Sioe 2022 yn cael ei chynnal yn Ocsiwn Anifeiliaid Rhuthun ar Awst 20 fed 2022. Mae’r pwyllgor bron a chwblhau Rhaglen y Sioe, a bydd copiau yn cael eu dosbarthu ddechrau mis Gorffennaf. Bydd posteri a Baneri yn cael eu harddangos yn fuan ar ôl Awst 1af.

Sioe Geffylau

Pwysleisiwn y cynhelir Sioe Geffylau eleni

Eirin Dinbych

Mae’r eirin wedi derbyn cyhoeddusrwydd rhyngwladol Anrhydedd arbennig ac mae Dyffryn Clwyd yn enwog am yr eirin yma Mewn cydnabyddiaeth rydym wedi creu dosbarth Eirin Dinbych ar gyfer 2022.