Sioe Flodau Rhuthun

Croeso’r Cadeirydd

Croeso’r Cadeirydd

Rydym wedi trafod Sioe 2022, ac fe’i cynhelir ar Awst 20fed, yn ddibynnol ar reolau fydd mewn grym bryd hynny. Gobeithiwn eto eleni allu cynnal Sioe gyfeillgar i’r teulu cyfan, ac y bydd pawb yn cael diwrnod arbennig.

Symud ymlaen

Fel rhan o’n ffordd ymlaen, rydym yn ail ddatblygu ein gwefan. Erbyn hyn mae’n hen ffasiwn, ac mae angen golwg newydd. Mae’r adran Saesneg bron yn barod, ac yna caiff yr holl waith ei gyfieithu i’r Gymraeg. Rhoddir yr un pwyslais ar y ddwy iaith, ond byddai’n anodd diweddaru popeth yr un pryd. Byddwch yn amyneddgar os gwelwch yn dda.

Os fydd popeth yn iawn, cynhelir y Sioe Awst 20fed, 2022 Gyda cholli’r Sioe am nifer o flynyddoedd, bu’n anodd ail gychwyn popeth unwaith eto. Mae nifer o bobl yn parhau yn bryderus, ac rydym angen sicrhau y bydd pawb yn ddiogel. Ar hyn o bryd rydym yn gadael y rhaglen fel ag yr oedd yn 2019 ar y wefan, i roi syniad i chi o’r arlwy, fel y gallwch ddechrau paratoi. Mae’n sicr y bydd rhai newidiadau bach, ac efallai newid teitlau rhai o’r adrannau. Ni fydd adran dofednod eleni.

Rydym wedi diweddaru ein tudalen gyswllt, ac rydym yn croesawu pobl i ymuno gyda ni. Gwerthfawrogwn na fydd rhai o’n gwirfoddolwyr cynt yn dymuno cymryd rhan ar y diwrnod. Byddem wrth ein bodd yn gallu croesawu pobl iau i’n helpu. Rydym angen person brwdfrydig i wylio ar ôl ein gwefan, a hoffem hefyd rhywun ifanc i lunio tudalen gweplyfr i’r Sioe. Byddai pobl ifanc ac iau yn gallu cyflwyno syniadau newydd.

Mae angen llawer o wirfoddolwyr, rhaid cael cefnogaeth aelodau pwyllgor i drefnu ymlaen llaw, ac i helpu i osod i fyny ddiwrnod y sioe, yn ogystal a’r diwrnod cynt, er mwyn bod yn barod ar gyfer yr ymwelwyr. Rydw i’n siwr y gallwn gynnig rhywbeth i ddenu gwahanol ddiddordebau, o anifeiliad anwes i flodau, o geffylau i gŵn, ceir a thractorau. Mae angen stiwardiaid, ac mae digonedd o ddewisiadau, a cheisiwn bob amser wylio ar ôl ein gwirfoddolwyr. Cysylltwch os gwelwch yn dda i gynnig helpu.

Les Starling, Cadeirydd