Beirniaid y Sioe

Gosod Blodau

Dyfyr Tudor

Garddwriaeth a Chynnyrch

John Rowlands
Allan Evans

Dosbarthiadau Ceffylau
Neil McCarter
Lorna McGregor

Coginio a Chyffaith

Alwena Thomas
Anwen Williams

Dofednod

Mr Elfed Evans

Anifeiliaid Anwes Cŵn

Milfeddygon y Wern

Gwaith Llaw
Llinos Roberts
Carys Evans

Adran y Plant

Ann Lightfoot
Lois Lightfoot

Ffotograffiaeth

Peter Daniels

Gerddi a Rhandiroedd

Jane Moore

Tractorau

Bryn Davies

Mêl

David Barratt

Ceir Clasurol a Gwisg Ffansi

Maer Tref Rhuthun

Celf Gweledol

Peter Kindred