Beirniaid y Sioe

Gosod Blodau

Felicity Cooksey

Garddwriaeth a Chynnyrch

John Rowlands
Allan Evans

Dosbarthiadau Ceffylau
Huw Gruffydd

Richard Lunt


Coginio a Chyffaith

Nest Wyn Jones

Jane Jones

Dofednod

Mr Elfed Evans

Anifeiliaid Anwes Cŵn

Milfeddygon y Wern

Gwaith Llaw
Rhiannon Evans

Adran y Plant

Diana Turner

Ffotograffiaeth

Peter Daniels

Gerddi a Rhandiroedd

Mike Smith

Tractorau

Bryn Davies

Mêl

David Barratt

Ceir Clasurol a Gwisg Ffansi

Maer Tref Rhuthun

Celf Gweledol

Peter Kindred