Sioe Flodau Rhuthun

Adran y Plant

Adran y Plant

Adran y Plant ( Noddwyd gan James Carroll)

Opsiynau’r dosbarthiadau

4 oed ac iau.

150. Paentiwch flodyn gan ddefnyddio’ch dwylo a’ch bysedd

151. Addurnwch fisged Digestive

Blynyddoedd 1 & 2

152. Mr Urdd – unrhyw gyfrwng.

153. Anifail wedi ei greu o ffrwthau a llysiau

Blynyddoedd 3 & 4

154. Lluniadu neu baentio cymeriad o’ch hoff lyfr.

155. Eitem gemwaith o basta.

Blynyddoedd 5 & 6

156. Dyliniwch a gwnewch goron o ddeunydd wedi’i ailgylchu.

157. Pennill/barddoniaeth mewn llawysgrifen.

Blynyddoedd 7 – 11

158. Collage y Ddraig Gymreig.

163. Eitem gwau.Nid oes dim ffi cystadlu.

Gwobr 1af £3, 2il £2, 3ydd £1 yn holl ddosbarthiadau’r plant