Sioe Flodau Rhuthun

Dosbarthiadau Ceffylau

Adran Ceffylau

Mae’r Cwpanau i gyd yn Barhaol oni nodir yn wahanol.
Unrhyw ymholiadau cysyllter gyda Michelle Turner
or 07486 796873
Tâl cofrestru: £6:00 ar fore’r sioe (£5 cyn y sioe).

Gweler y wybodaeth am y dosbarthiadau ceffylau isod

Bydd Dosbarthiadau Tywys yn dechrau am : 11:00am
Beirniad: Mr. Huw Gruffydd /Cylch 1

Dosbarth 1. Triniwr ifanc o dan 10 oed Noddwyd gan HVAC Recruitment Ltd.
Dosbarth 2. Triniwr ifanc, 11 i 16 oed. Noddwyd gan JM Equine.
Dosbarth 3. Ceffyl neu Ferlyn lleol gorau, radiws 8 milltir – Cwpan Wynnstay noddwyd gan Howarth Gaercomm.
Dosbarth 4. Stoc ifanc gorau 3 oed neu lai (unrhyw frid neu daldra. ( Noddwyd gan Eden Equine Fertility.)
Dosbarth 5. Adran Gymraeg A neu B, 4 mlwydd a mwy. Noddwyd gan Mynydd Mostyn Dairy.
Dosbarth 6. Adran Gymraeg C neu D, 4 mlwydd a mwy. Noddwyd gan Rhodbri Stud, Rhuthun.
Dosbarth 7. Lliw gorau cynhenid /Traddodiadol Noddwyd gan Lisa Parrish BHS Senior Coach.
Dosbarth 8. Estron Gorau/ddim yn gynhenid, Brid Prin. Noddwyd gan A Touch of Class Laundry.
Dosbarth 9. Ceffyl Chwaraeon gorau/cyn geffyl rasio. Noddwyd gan Clwydian Stud.
Dosbarth 10. Ceffyl hŷn neu Ferlen, dros 15 oed. Noddwyd gan Guy Plant Hire.
Dosbarth 11. Pencampwr. Noddwyd gan Vale Bale Supplies

Dosbarthiadau reidio yn dechrau am 11:30pm
Beirniad: Mr Richard Lunt Cylch 2

Dosbarth 12. Reidiwr newydd, agored i unrhyw reidiwr, Carlamu’n ddewisol. Noddwyd gan Self-Storage 4U.
Dosbarth 13. Merlyn Reidio gorau o dan 14.2, i gynnwys Ffrwyn a Merlod Marchogaeth cyntaf. Byddant yn rhannu’r dosbarth os bydd digon yn ymgeisio. Tlws. Noddwyd gan BHS Pony Stars.
Dosbarth 14. Ceffyl Reidio gorau 14.2 a throsodd. Noddwyd gan Jessie Jefferson Equestrian Services.
Dosbarth 15. Reidiwr Gorau Mynydd a Gweundir. Noddwyd gan A Touch of Class Laundry.
Dosbarth 16. Reidiwr gorau Hŷn dros 15 oed. Noddwyd gan Guy Plant Hire.
Dosbarth 17. Reidiwr Gorau ar geffyl neu Ferlyn, radiws 8 milltir (carlamu’n ddewisol). Noddwyd gan Equiscope Ltd.
Dosbarth 18. Pencampwriaeth Reidio, yn agored i enillwyr 1af ac 2il Noddwyd gan Hannah Jones MMCP.
Dosbarth 19. Prif Bencampwr. Noddwyd gan HVAC Recruitment Ltd.
Dosbarth 20. Gwisg Ffansi, agored. Noddwyd gan Michelle Turner BHS Coach.

Cwpan Goffa Bob Edwards : Gyflwynwyd gan Sioe Flodau a Cheffylau Rhuthun.

Pencampwr Marchogaeth, Noddwyd gan Hannah Jones MMCP
Prif Bencampwr, noddwyd gan HVAC Recruitment Ltd