Croeso

Croeso i Wefan Sioe  Blodau Rhuthun 

 Mae Sioe y flwyddyn 2019 yn cael ei chynal yn mis Awst yn Farchnad Anifeiliad  – Ffermwyr Ruthun. Mae Pwyllgor y Sioe yn brysur yn paratoi cynnwys rhaglen y sioe yn barod i diweddaru i wefan y Sioe.

CYHOEDDIADU PWYSIG

Sioe Ceffylau

Y prif neges yw fod yn rhaid, gyda thristwch, gohirio’r Sioe Gefflau oherwydd achosion o Ffliw Ceffylau yn Sir Ddinbych. Gobeithiwn y gwnewch ddeall y penderfyniad ac edrychwn ymlaen at adfer yr Adran ar gyfer 2020

Eirin Dinbych

Mae’reirinen erbyn hyn yn fyd enwog. Camp arbennig a hithau’n deillio o Ddyffryn Clwyd. Mewn cydnabyddiaeth o hyn rydym wedi creu dosbarth Eirin Dinbych eleni ac chafwyd nawdd I ddyblu’r wobur. Gobeithiwn ychwanegu mwy o ddosbarthiadau y flwyddyn nesaf.