Adroddiad y Cadeirydd

Croeso i wefan  Sioe Rhuthun.

Eleni, mae 130 mlynedd ers sefydlu’r Sioe. Mae hyn yn record ryfeddol er na chynhaliwyd y Sioe bob blwyddyn.

I ddathlu hyn, rydym wedi trefnu llawer o arddangosfeydd,  ail gyflwyno yr adran Geffylau a chael Sioe Gwn..

Hoffwn ddiolch i lawer o bobl sydd wedi gweithio yn ddi-flino i sicrhau fod gennym Sioe, y pwyllgor am wario oriau yn pwyllgora. Gwerthfawrogwn yn fawr gyfraniad y noddwyr a’r hysbysebwyr sy’n ein cynorthwyo i dalu ein ffordd.

Mae gennym angen pob cymorth gan ei bod yn costio’n ddrud i gynnal Sioe am ddiwrnod  ac i sicrhau ei pharad i’r dyfodol.

Mae’r Sioe yn cynnig llawer i’w fwynhau, felly dewch  i’r Sioe i’n cefnogi a mwynhewch y gweithgareddau.