Croeso’r Cadeirydd

Hoffwn eich croesawu i Sioe Rhuthun 2019. Llynedd, cafwyd ymateb anhygoel ddiwrnod y Sioe i’r hen geir, tractorau, loriau, digwyddiadau a stondinau.  Daeth tyrfa fawr o bobl i fwynhau yr arlwy oedd wedi ei baratoi ar eich cyfer. Mynegodd nifer o bobl fod Sioe 2017 wedi bod yn Sioe arbennig, ond fod Sioe 2018 yn rhagori. Rydym yn falch iawn fod cymaint o bobl wedi cael mwynhad gan gofio mai criw bach gweithgar sy’n trefnu, gan gyd weithio yn galed am ddeuddeg mis i baratoi ar eich cyfer. Croesawyd aelodau newydd ar y pwyllgor yn 2018 a mawr yw ein diolch iddynt am eu gwaith caled. Cafwyd ddiolch I bawb wnaeth ein helpu ac mae hyn yn cynnwys yr Ocsiwn a’r staff arlwyo. Eleni rydym yn cael cystadlaethau Ceffylau a Chŵn (roedd y ddau ddosbarth yn eithriadol o boblogaidd yn 2018) bydd hefyd stondinau ac arddangosiadau. Byddwn hefyd yn cyflwyno digwyddiadau newydd – dowch am dro i weld.

Les Starling