Gwaith Llaw a Cynnyrch Cartref

 GWAITH  LLAW

 1. Ffedog wedi ei gwneud a llaw.
 2. Cardigan neu siaced matinee wedi ei gwau ar gyfer babi.
 3. Cap neu het—unrhyw ffurf neu steil.
 4. Cerdyn cyfarch — unrhyw gyfrwng neu faint.
 5. Gwneud ystafell mewn bocs esgidiau
 6. Clytio a thrwsio – eitem newydd o hen eitem.Nodwch ffynhonnell y deunydd,osgwelwch yn dda ar gerdyn gyda’r eitem.
 7. Rhedwr bwrdd wedi ei gwiltio
 8. 2 fedr neu fwy o bynting, ar gyfer parti penblwydd .
 9. Eitem fechan wedi ei gwneud neu ei addurno o les wedi ei wneud a llaw.
 10. Bag wedi ei leinio

Ni ddylid cyflwyno unrhyw beth a ddangoswyd yn Sioe Rhuthun yn y gorffennol.

Ffi ymgeisio ymhob dosbarth — 30c.

Gwobr laf-£3, 2il-£2, 3ydd-£1.

Cyffaith

 1. Jar o jeli afal a mintys.
 2. Jar bach o gatwad betys
 3. Jar o jam rhiwbob a oren.
 4. Jar o jam apricot.
 5. Jar bach o jam eirin.
 6. Jar bach o farmaled lemon a leim.
 7. Jar bach o geuled lemwn.
 8. Potel o win cartre.
 9. Potel o gwrw cartre.

Pobi

 1. Cacen sbwng Victoria.
 2. 6 sgon sawrus.
 3. 6 bysedd caws.
 4. 6 cacen gri.
 5. Tarten Bakewell.
 6. Cystadleuaeth i’r dynion – cacen moron. Gwobr – potel o chwisgi.
 7. Cystadleuaeth i’r Merched – Swiss-rȏl. Gwobr – potel o sieri. Noddwyd gan Mrs T MacCarter.
 8. Bara—un torth fach wen.
 9. Bara—un torth fach grawn cyfan.
 10. Torth fach Soda

Ffi ymgeisio ym mhob dosbarth – 30c.   Gwobr 1af-£3, 2il -£2, 3ydd -£1.

 

Pobi

Mae tarten afal yn cynnwys  haenen o grwst ar blât, gyda haenen o ffrwyth a chrwst ar y top.

Mae Teisen Fictoria yn cynnwys dwy gacen sbwng gyda haenen o lenwad (jam mafon fel arfer) a siwgr castor ar y top.

Preserfio

Peidiwch a defnyddio jariau gydag enwau ar y botel neu’r caead.

Dylid llenwi  jar jam, jeli neu farmaled  reit i’r top., ond gyda phicl neu gyffaith dylid gadael gadael ychydig o le ar ben y jar.

Dylid gosod labeli yn daclus ar ochr y jar.

Dylai’r label gynnwys y math o gyffaith, y prif ffrwyth a ddefnyddir a’r dyddiad yn llawn.

Dylid cynnwys gwybodaeth am unrhyw sbeisiau poeth ar y label

Ni ddylid gorchuddio ceuled Lemon neu oren gyda gorchudd solid.

Dylid defnyddio gorchudd seloffen a disgiau cwyrog.

Dylid gorchuddio catwad a phicls gyda chaead solid, ar gyfer finegr.

Mae cadw catwad am o leiaf ddau fis yn gwella’r blas.