Gosod Blodau

 Dosbarthiadau Gosod Blodau 2018

 Beirniad – Mrs Betty Parker

 Teitl Cyffredinol – “Ysblander yr Haf”

Dosbarth 1. “Dathlu 25ain Gefeillio, Rhuthun a Brieg” Arddangosiad ar Bedestal.                                                                              Gwagle llawr a ganiateir 120c.m. o lêd, 120c.m. o ddyfnder. Dim cyfyngiadau at uchder. I’w feirniadu o’r tu blaen.  Caniateir cynnwys atodyn/ffabrig yn hongian.                                                                                           Y cystadleuydd  i ddod a phedestal a stand ei hun os oes angen.

Dosbarth 2. “Llewyrch Oren yn cynnwys pren”.                          Arddangosiad yn defnyddio blodau o’r ardd neu o’r siop.             Gwagle a ganiateir – 60c.m. o lêd, 60c.m. o ddyfnder. Dim cyfyngiadau at uchder.

Dosbarth 3.  “Arlywio o wyrdd”.                                                                  Gwagle a ganiateir 60c.m o lêd, 60c.m. o ddyfnder.  Dim cyfyngiadau at uchder.

Dosbarth 4.  “Bagiau o Hwyl”.                                                                      Gwagle a ganiateir 60c.m. o lêd, 60c.m. o ddyfnder. Dim cyfyngiadau at uchder.

Dosbarth 5.  “Arddangosiad bwrdd – Temtasiwn yr Haf”           Gwagle a ganiateir  -30c.m. o lêd, 30c.m. o ddyfnder. Dim cyfyngiadau at uchder.

ADRAN DECHREUWYR

 Dosbarth 6. “Yn syml pump”.                                                                       Gwagle a ganiateir – 40c.m. o lêd, 40c.m. o ddyfnder. Dim cyfyngiadau at uchder.

Dosbarth 7. “Yr haf mewn bowlen”.                                                            Gwagle a ganiateir – 60c.m. o lêd, 60c.m. o dyfnder. Dim cyfyngiadau at uchder.

 

Rhaid i bob ymgais  fod yn waith y cystadleuydd yn unig.

 Ffurflenni cystadlu ar gael yn y rhaglen.                                                     Rhaid gosod y blodau rhwng 5y.h. a 8y.h. nos Wener neu rhwng 8.30y.b. a 10.30y.b.

 Ffi cystadlu ymhob dosbarth 50c. 

Gwobrau                                                                                                               Dosbarth 1 – 1af – £30.00, 2il – £20.00, 3ydd – £10.00                 Dosbarth 2,3,4,5,6 a 7 – 1af – £10.00, 2il – £5.00, 3ydd – £3.00.

Noddwyr                                                                                                               Dosbarth 1 noddwyd gan Bartleys Tyres                                            Dosbarth 6 noddwyd gan Morfudd a Menna Jones                    Dosbarth 7 noddwyd gan Mr and Mrs Trevor Field