Gosod Blodau

 Dosbarthiadau Gosod Blodau 2017

 Beirniad – Mrs Dorothy Roberts

 Teitl Cyffredinol – “Ysblander yr Haf”

Dosbarth 1. “Addas ar gyfer Brenhines”

Arddangosiad ar Bedestal.

Gwagle llawr a ganiateir 120c.m. o lêd, 120c.m. o ddyfnder. Dim cyfyngiadau at uchder. I’w feirniadu o’r tu blaen.  Caniateir cynnwys atodyn/ffabrig yn hongian.

Y cystadleuydd  i ddod a phedestal a stand ei hun os oes angen.

 

Dosbarth 2. “Beiddgar a Hardd”.

Arddangosiad yn defnyddio blodau o’r ardd neu o’r siop.

Gwagle a ganiateir – 60c.m. o lêd, 60c.m. o ddyfnder. Dim cyfyngiadau at uchder.

 

Dosbarth 3.  “Cylch o Rosod”

Gwagle a ganiateir 60c.m o lêd, 60c.m. o ddyfnder.  Dim cyfyngiadau at uchder.

 

Dosbarth 4.  “Swyrlio i mewn i’rHaf”

Gwagle a ganiateir 60c.m. o lêd, 60c.m. o ddyfnder. Dim cyfyngiadau at uchder.

 

Dosbarth 5.  “Bach a Hardd”

Gwagle a ganiateir  -30c.m. o lêd, 30c.m. o ddyfnder. Dim cyfyngiadau at uchder.

 

ADRAN DECHREUWYR

 

Dosbarth 6. “Trefniant mewn cwpan neu jwg”

Gwagle a ganiateir – 40c.m. o lêd, 40c.m. o ddyfnder. Dim cyfyngiadau at uchder.

 

Dosbarth 7. “Dim ond Rhosod”

Gwagle a ganiateir – 60c.m. o lêd, 60c.m. o dyfnder. Dim cyfyngiadau at uchder.

 

Rhaid i bob ymgais  fod yn waith y cystadleuydd yn unig.

 Ffurflenni cystadlu ar gael yn y rhaglen

Rhaid gosod y blodau rhwng 5p.m a 8p.m. nos Wener neu rhwng 8.30a.m. a 10.30a.m bore Sadwrn.

 Ffi cystadlu ymhob dosbarth 50c.

 Gwobrau – Dosbarth 1 – 1af – £30.00, 2il – £20.00, 3ydd – £10.00

Dosbarth 2,3,4,5,6 a 7 – 1af – £10.00, 2il – £5.00, 3ydd – £3.00.