Ffotograffiaeth

 DOSBARTHIADAU IAU -hyd at 18 oed.

 

190. “Fy hoff ddydd Sadwrn” – beth I’w wneud

191. “Anifeiliaid/Adar”

Mynediad am ddim I’r adran iau

Bydd Clwb Camera Ruthin yn rhoi tocyn gwerth £10 i’r gorau o’r ddau ddosbarth uchod

Gwobrau ……………. 1af – £3, 2il – £2, 3ydd – £1.

ADRAN OEDOLION.

192. “Cerdyn Post o Ogledd Cymru”.

193. “Teitl Cân/Ffilm ………..nodwch y teitl ar gefn y llun

194. Bywyd llonydd.

Tal mynediad I oedolion – 30c. am bob ymgais.

Gwobr am y nifer mwyaf o bwyntiau – blwyddyn o aelodaeth o Glwb Camera Rhuthun.

Ail – Papur Ffotograffiaeth gan Fineline, Ruthin.

Gwobrau ……………. 1af £3, 2il £2, 3ydd – £1