Ffansi Dress

Cystadlaethau Gwisg Ffansi – Eich hoff lyfr.

Rydym yn cynnal cystadlaethau Gwisg Ffansi yn y sioe eleni.

Bydd 2 ddosbarth, 5 oed a llai & 6 – 9 oed.

Thema’r gystadleuaeth fydd “Unrhyw gymeriad o’ch hoff lyfr”.

Byddwn yn beirniadu am 3 o’r gloch yn y cylch.