Dosbarth Ieuenctid

DOSBARTH Y PLANT       NODDWYD GAN JAMES CARROLL

ADRAN A -4 oed ac iau.

150. Peintio llun o bont y glaw.

151. Prif lythyren eich enw ar blatiad o dywod mewn unrhyw gyfrwng -e.e.botymau neu gregyn.

152. Lliwio’r llun yn y rhaglen.

ADRAN B – Blwyddyn 1&2.

153. Llun o’ch cartref.

154. Eich enw mewn pasta – maint A4.

155. Lliwio’r llun yn y rhaglen.

156. Addurno carreg lefn.

ADRAN C Blwyddyn 3,4,5&6.

157. Lliwio’r llun yn y rhaglen.

158. Llun pensil o gerbyd.

159. Eitem o emwaith – unrhyw gyfrwng.

160. Gwneud ac addurno 3 cacen rice crispie.

161. Casgliad o flodau mewn llestr bychan.

ADRAN D – Blwyddyn 7 – 12.

162. Casgliad o flodau mewn jwg.

163. Pryd o basta ar gyfer un person.

164. Llenwi bocs matsys hefo cymaint o bethau a phosibl a’u rhestru.

165. Eitem o emwaith wedi ei wneud o fferins.

166. Lliwio’r llun yn y rhaglen.

 

Noddir y Dosbarthiadau plant gan Gyngor Tref Rhuthun.

Tâl mynediad am ddim.

Gwobr laf-£3, ail – £2, 3ydd – £1.