Dosbarth Ieuenctid

Adran A — Derbyn a Blwyddyn 1 & 2.

 1.  Mam neu Dad— llun gan ddefnyddio paent/greion/ffeltiau pen.
 2.  Anifail wedi ei greu o ffrwythau neu lysiau.
 3.  Lliwio’r llun yn y rhaglen o glown
 4.  Llun o anifail unrhyw gyfrwng

Adran B — Blwyddyn 3, 4, 5 & 6.

 1.  Het wedi ei haddurno
 2.  Lliwio’r llun yn y rhaglen o’r ddol Rwseg.
 3.  Gwisgwch lwy bren.
 4.  Eitem o dlyswaith .
 5.  Fy nhŷ mewn boos esgidiau.
 6.  Pyped bys
 7.  3 bisged wedi eu haddurno.
 8.  Cynllunio a gwneud cerdyn Nadolig.
 9.  Casgliad o flodau mewn cawg.

Adran C. Bl 7, 8, 9, 10 ac 11.

 1.  Bocs ar gyfer anrheg wedi ei lapio.
 2.  Eitem o ffyn lollipop (pinterest).
 3.  Eitem o dlyswaith.
 4.  Cynlluniwch boster o’ch dewis eich hun
 5. Cynlluniwch bwydlen barbaciw a’i gyflwyno ar gerdyn bwydlen.
 6.  Pitsa.
 7.  Gwnewch addurn Nadolig
 8.  Casgliad o flodau mewn cawg.
 9.  5 tarten jam.

Noddir y Dosbarthiadau plant gan Gyngor Tref Rhuthun.

Tâl mynediad am ddim.

Gwobr laf-£3, ail – £2, 3ydd – £1.