Ceffylau

Dosbarthiadau Ceffylau Gwedd am 1 o’r gloch

Beirniad Mr Steven Leverett

Tal Cystadlu –£3:00  i’w dalu ar y diwrnod

Gwobrau.

Dosbarthiadau 1, 3, 4, 5, 6, & 7   1af £30:00, 2il £20:00,                          3ydd £10:00

Dosbarth 2   1af £15:00, 2il £10:00, 3ydd £5:00

 

Dosbarth 1.   Caseg gyda Chyw wrth ei throed neu yn gyfeb

Dosbarth 2.   Eboles neu Ebol a aned yn 2017

Dosbarth 3.   Eboles neu Ebol a aned yn 2016

Dosbarth 4.   Eboles neu Ebol a aned yn 2014-2015

Dosbarth 5.   Caseg neu geffyl 4 oed neu drosodd

Dosbarth 6.   Stalwyn

Dosbarth 7.   Ceffyl  Gwedd wedi ei addurno neu mewn Harnes

Dosbarth 8.   Tywysydd gorau o dan 16 oed.  Plac ir enillydd

 

Tlysau: Tarian Parhaol am y Pencampwr yn Nosbarthiadau 1-7 rhoddedig gan Gwynfor Jones (welding) Stud Hiraethog.

Roset a rosetiau arbennig hyd at 4ydd safle ymhob dosbarth.

Cwpan Parhaol i’w hennill am Pengampwr bob Brid ar y cae.

Am ragor o wybodaeth a Rhaglenni  cysyllter gyda

RH Edwards, Y Maes, St Meugans, Rhuthun Tel: 01824 702378

 

Arddangosfa Twyso a Marchogaeth 11eg o’r gloch

Berniad – Ms. Ruth ac Olivia Fennell,  Wrecsam

Tal entro Ar y dwrnod £3:00 pob entro

Gwobrau i ddosbarthiadau 10-24. 1af £7:00, 2ail £5:00, 3ydd £3:00

Dosbarth 10.   Tywysydd gorau o dan 10 oed. Tarian i’r Cyntaf

Dosbarth 11.   Tywysydd gorau, rhwng 11 a 16 oed – Tarian i’r Cyntaf

Dosbarth 12.   Ceffyl neu Gaseg Lleol cylch 8 milltir – Cwpan Parhaol ffermwyr Wynnstay

Dosbarth 13.   Caseg orau hefo Cyw neu heb – Tarian i’r Cyw goreu – Cwpan Parhaol Styd Rhodri

Dosbarth 14.   Ceffyl neu Eboles orau i fyny I dair oed

Dosbarth 15.   Ceffyl neu Gaseg Marchogaeth dros 16 H.H.

Dosbarth 16.   Merlod adran Cymreig A a B – 4 oed a drosodd

Dosbarth 17.   Merlod adran  Cymreig C a D – 4 oed a drosodd

Dosbarth 18. Ceffyl neu Gaseg adrannau i fyny  i 3 oed, Cwpan Parhaol Styd Gweryd

Dosbarth 19.   Ceffyl neu Gaseg Lliwiog

Dosbarth 20.   Cobyn unrhyw oed – Cwpan Parhaol Mwrog

Dosbarth 21.  Stalwyn

Dosbarth 22.   Marchogwr goreu o dan 14.2 o uchder

Dosbarth 23.   Marchogwr goreu dros 14.2 o uchder

Dosbarth 24.   Plentyn Marchogaethyn cael ei dwyso – Cwpan Parhaol Stud Mwdwleithin

 

Rosets a Rosetiau arbennig hyd y 4ydd safle

Pencampwr a’r ail i dderbyn sashes

Cwpan Parhaol i’w hennill am Pencampwr bob Brid ar y cae.

Am wybodaeth ychwanegol a rhaglenni – cysyllter gyda RH Edwards, Y Maes, St Meugans, Rhuthun Tel: 01824 702378