Beirniaid

Dosbarthau Ceffylau gwedd  –  Mrs Glynis  Knifton-Reed
Arddangosfa Twyso a Marchogaeth  –  Mrs Gail McEvoy-Jones
Gosod Blodau –     Mrs Betty Parker
Garddwriaeth   –  Jane Moor
Dosbarthau Ieunctid  –  Heledd Lewis-Jones and  Lynne Bellis
Ffotograffiaeth – Mr Ben Jones
Gerddi / Alotiadau – Jane Moore
Hen Dractors –  Mr Maldwyn Williams
Mêl  –  Mr Steve Rose
Dofnedod  –  Mr Elfed Evans
Anifeiliaid Anwes  –  Wern Vets
Gwaith Llaw  –  Mrs Gwenan Carrington and Dianna Williams Jones
Ceir Clasurol & Gwisg Ffansi  – Maer y Dre