Beirniaid

Dosbarthau Ceffylau gwedd  –  Mr Steven Levrett
Arddangosfa Twyso a Marchogaeth  –  Ms. Ruth and Olivia Fennell,   Wrecsam
Gosod Blodau –     Mrs Dorothy Roberts
Garddwriaeth   –  Mr A. Mival and  Ms Dian Moulsdale
Dosbarthau Ieunctid  –  Mrs Nan Lloyd and Mrs Diana Turner
Ffotograffiaeth – Mrs. Annie Davies
Gerddi / Alotiadau – Lorna Scharer
Hen Dractors –  Mr Merfyn Jones
Mêl  –  Mr Steve Rose
Dofnedod  –  Mr Elfed Evans
Anifeiliaid Anwes  –  Wern Vets
Gwaith Llaw  –  Mrs Joan Salisbury  and  Mrs Gwenfyl Jones
Ceir Clasurol & Gwisg Ffansi  – Ruthin Town Mayor