Anifeiliad Anwes

SIOE ANIFEILIAID ANWES

Ffurflen Gystadlu i mewn erbyn Awst 15ed

 Caniateir cŵn ar y cae, ond gofynnir yn garedig i chi eu cadw ar dennyn fer, ag edrych ar eu holau.

 Rheolau

  1. Perchennog yn gyfrifol am ymddygiad a diogelwch ei anifeiliad tra yn y Sioe
  2. Anifeiliaid i fod mewn cawell holl amser y Sioe.
  3. Digon o fwyd a dðr ar gael trwy gydol y Sioe.
  4. Perchennog yn gyfrifol am les eu hanifail yn ystod y dydd.
  5. Perchennog yn gyfrifol fod lleoliad yr anifeiliaid yn cael ei adael yn lân

     Os na fydd y rheolau uchod yn cael ei cadw, bydd y perchnogion yn gorfod gadael   y lleoliad.

 

Ni fydd Cymdeithas y Sioe yn gyfrifol am unrhyw ddigwyddiad yn lleoliad yr anifeiliaid.

Yr holl anifeiliaid i fod yn eu lle erbyn 1 o’r gloch ddiwrnod y sioe.

 Beirniadu yn cychwyn 1.15.

 Beirniadu gan staff o Bractis Wern Veterinary

 Cewch holi y beirniad am eich anifail diwrnod y sioe.

 

DOSBARTHIADAU

CWNINGOD

1  Cwningen a’r clustiau hiraf.

2  Cwningen sy’n crychu ei drwyn/ thrwyn.

3  Cwningen gyda’r gôt fwyaf llyfn.

HAMSTERS a CHNOFILOD [heb gynnwys Moch Cwta]

4  Cnofilod gyda llygaid mwyaf disglair.

5  Cnofilod gyda’r gôt mwyaf llyfn.

6  Cnofil gyda’r gôt lliw mwyaf anarferol.

MOCH CWTA

7  Y Mochyn Cwta gyda llygaid mwyaf disglair.

8  Y Mochyn Cwta gyda’r gôt fwyaf llyfn.

9   Y pâr gorau o Foch Cwta.

 

 Roset i’r enillwyr ym mhob dosbarth