RHAGLEN Y DYDD

AMSERLEN ADLONIANT  

11:30y.b.         SIOE CEFFYLAU
 
12y.b.               ADAR YSGLYFAETHUS (NODDWYD – JONES   BROS)
 
12:30y.p.        NEUADD ARDDANGOS AR AGOR
                             BWYELLWYR CLWYD                                                                                                      THE PLEASANT PLUCKERS-U3A UKULELE                                                                                                                                       BAND(NEUADD)
1:00y.p.           JAZZ DUO
                             MR BIMBAMBOOZLE
                                    
1:30y.p.           CÔR Y PORTHMYN   (NEUADD)
 
 2:00y.p.         MEGAN FFLUR TELYNORES
                             SIOE CWN ANWES  (Caniateir cwn ar y cae, ond       gofynnir yn garedig i chi eu cadw ar dennyn fer, ag edrych ar ei holau) – NODDWYD GAN TOMMY’S
 
2:30y.p.            BWYELLWYR CLWYD     
                             JAZZ DUO (NEUADD)
 
3:00y.p.            MEGAN FFLUR TELYNORES
                              MR BIMBAMBOOZLE
ADAR YSGLYFAETHUS (NODDWYD-ONES BROS.)                                      
 3:30y.p.            GORYMDAITH O CEIR CLASUROL, TRYCIAU &                                                                                                                           TRACTORAU
                               CÔR Y PORTHMYN  (NEUADD)
                                TELIR Y GWOBRAU
 
 4:00y.p.             GWISG FFANSI
 
4:30y.p.              CYFLWYNO CWPANNAU
                                GELLIR SYMUD ARDDANGOSIADAU
 

Trwy y prynhawn bydd yr ‘HANDBELL RINGERS’ yn perfformio wrth yr cafeteria